Aanvullende lening voor renovatie van woningen

Bij de provincie kan je  een bijkomende lening aanvragen voor renovatiewerken, energiebesparende maatregelen en werken die de woning aanpassen aan de fysieke toestand van inwonende personen. De premie bedraagt maximaal €20 000. Voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste of gezinnen met een persoon met een erkende handicap bedraagt het maximumbedrag €22 500 aan een intrestvoet van 0,50% en het bedrag moet worden terugbetaald op maximum 20 jaar.

Om in aanmerking te komen mag uw gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger liggen dan €41 120 euro voor een alleenstaande en €58 270 voor een gezin van minimum twee personen. Deze bedragen worden verhoogd met €3520 per persoon ten laste. Er wordt hiervoor gekeken naar het inkomen van drie jaar geleden (inkomen 2017 – aanslagjaar 2018). De aanvrager mag hiernaast geen andere woning in eigendom hebben.

Voor meer informatie kan je terecht op https://www.vlaamsbrabant.be/nl/premies-en-subsidies/aanvullende-renovatielening

Voor premies kan je terecht op: www.premiezoeker.be

Je kan ook contact opnemen met de woonconsulent via het nummer 02 333 85 16.

Openingsuren en contact

Wonen en Omgeving

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
wo@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag: 9.00 uur - 12.00 uur
Morgen: 9.00 uur - 12.00 uur

Enkel op afspraak