naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Info verkiezingen

Gepubliceerd op di 12 februari 2019

Verkiezingen 26 mei 2019

 

Op zondag 26 mei 2019 zullen de leden van het Europees Parlement verkozen worden in de 27 lidstaten van de Europese Unie.

Indien u een Europese burger bent die in België verblijft, kunt u in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. In dit geval zult u niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst.

VOORWAARDEN :

 • De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten ;

 

 • Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben ;

 

 

 • Minstens 18 jaar oud zijn ;

 

 

 • Over stemrecht beschikken ;

 

 

U vult het formulier C/1 dat u bij de dienst burgerzaken kan bekomen in. Dit formulier kan ook op de federale website voor de verkiezingen afgedrukt worden www.verkiezingen.fgov.be

Uiterlijk op 28 februari 2019 moet u

 • het ingevulde formulier afgeven in het gemeentehuis

 

 • of per brief of mail versturen.

 

Om de juridische geldigheid van uw inschrijving per mail te garanderen, nodigen wij u uit om de volgende procedure te volgen :

 • Vul het inschrijvingsformulier op elektronische wijze in.

 

 • Registreer uw inschrijvingsformulier in een PDF-formaat(met behulp van een applicatie zoals « PDF Creator »).

 

 • Onderteken dit PDF-bestand met uw elektronische verblijfskaart (in een lezer voor PDF-bestanden moet u de tool voor het plaatsen van de handtekening gebruiken).

 

 • Stuur dit ondertekend PDF-bestand per mail naar uw gemeentebestuur.

 

 

De elektronische handtekening die met behulp van uw elektronische verblijfskaart gezet wordt, heeft dezelfde wettelijke waarde als een handgeschreven handtekening.

Wanneer u door het College van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt zult u een aangetekende bevestiging van de gemeente ontvangen.

Zodra uw inschrijving op de kiezerslijst zal zijn goedgekeurd zult u, in overeenstemming met de stemplicht in België, wettelijk verplicht zijn om op 26 mei 2019 te gaan stemmen en kunt dan niet meer kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst.

Het College van burgemeester en schepenen kan ook beslissen dat u niet erkend wordt als kiezer en dus niet op de kiezerslijst wordt ingeschreven. Deze beslissing wordt u schriftelijk meegedeeld en kan het voorwerp uitmaken van een beroep.

MEER INFORMATIE

Dienst burgerzaken 02 333 85 11

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht
 • foto1

Openingsuren en contact

Begraafplaats

adres
's Herenstraat
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 11
e-mail
burgerzaken@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag: 8.00 uur - 16.30 uur
Morgen: 8.00 uur - 16.30 uur

Gelieve het kerkhof 15 minuten voor sluitingstijd te verlaten.

Burgerzaken

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 11
e-mail
burgerzaken@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag: 9.00 uur - 12.00 uur
Morgen: 9.00 uur - 12.00 uur

Buiten de openingsuren kan er een afspraak genomen worden via 02/333.85.11.

Lees ook