naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Vacature: afdelingshoofd wonen & omgeving (A1a-A3a)

Gepubliceerd op ma 24 juni 2019

Het gemeentebestuur van Drogenbos werft (via een aanwervingsprocedure) een afdelingshoofd wonen & omgeving (A1a-A3a), statutaire functie aan. Wij bieden een voltijds contract met een minimum bruto maandloon van € 3.107,98. Er wordt een aanwervingsreserve van 1 jaar vastgelegd.

U staat als afdelingshoofd aan het hoofd van de afdeling Wonen & Omgeving. De afdeling heeft tot doel de uitbestede werken en de werken in eigen beheer aan de gemeentelijke accommodaties en infrastructuur op te volgen, uit te voeren en te coördineren, zodat de burgers en de verschillende gemeentelijke diensten kunnen beschikken over een aangepaste, veilige en comfortabele omgeving. Daarnaast heeft deze afdeling tot doel de gemeentelijke ruimte op een duurzame wijze te ontwikkelen.

Het afdelingshoofd werkt onder leiding van de algemeen directeur en geeft leiding aan alle medewerkers van de afdeling, bestaande uit de diensten: administratie, omgeving, wonen en de technische dienst.

Wij bieden

  • Statutair contract
  • voltijds
  • minimum bruto maandloon: € 3.107,98
  • Wij bieden u een loon volgens barema lokale besturen, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, volledige terugbetaling abonnement openbaar vervoer (woon- werkverkeer), fietsvergoeding, aantrekkelijke vakantieregeling, opleidings- en bijscholingsmogelijkheden.
  • Tewerkstellingen in een openbaar bestuur worden in aanmerking genomen voor het vaststellen van de ‘trap’ in de weddenschaal waarop je begint. Functiegerichte ervaring uit de privésector of als zelfstandige wordt voor maximum 8 jaar in aanmerking genomen.

Voorwaarden

  • u voldoet aan de taalwetgeving
  • u slaagt in een selectieproef (taal van de proef: Nederlands)
  • diplomavereiste: masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van twee cycli dat gelijkgesteld werd met het universitair onderwijs.

Inschrijven?

Informatie en het verplicht te gebruiken inschrijvingsformulier kan u verkrijgen op de personeelsdienst - 02/333.85.21 (van 09.00 uur tot 12.00 uur) - aanwervingen@drogenbos.be

Dien uw kandidatuur, vergezeld van uw cv, een kopie van het vereiste diploma en het verplicht te gebruiken inschrijvingsformulier in uiterlijk op maandag 2 september 2019 om 12.00 uur t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Grote Baan 222 te 1620 Drogenbos. Dit kan d.m.v. een brief (poststempel geldt als bewijs), via e-mail (aanwervingen@drogenbos.be) of tegen ontvangstbewijs.

 

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht