naar top

Vacature : 3 deskundigen omgeving (B1-B3)

Gepubliceerd op ma 09 september 2019

Het gemeentebestuur van Drogenbos werft (via een aanwervingsprocedure) 3 deskundigen omgeving (B1-B3) aan voor de afdeling wonen en omgeving. We bieden een contract onbepaalde duur – voltijds. Er wordt een aanwervingsreserve van 1 jaar vastgelegd.

De afdeling Wonen en Omgeving heeft tot doel de uitbestede werken en de werken in eigen beheer aan de gemeentelijke accommodaties en infrastructuur op te volgen, uit te voeren en te coördineren, zodat de burgers en de verschillende gemeentelijke diensten kunnen beschikken over een aangepaste, veilige en comfortabele omgeving. Daarnaast heeft deze afdeling tot doel de gemeentelijke ruimte op een duurzame wijze te ontwikkelen.

De dienst Omgeving heeft tot doel de gemeentelijke ruimte te ontwikkelen op een duurzame wijze.

Tot uw takenpakket behoren:

 • - Coördinatie van uitbestede werken en werken in eigen beheer: Het voorbereiden, uitwerken en controleren van uitbestede patrimoniumwerken en werken uitgevoerd in eigen beheer. Bijdragen tot een efficiënt beheer en effectief gebruik maken van de gemeentelijke middelen conform de wettelijke bepalingen en afspraken.
 • - Milieutaken: Het toepassen en handhaven van de milieuwetgeving door onder andere het afleveren van vergunningen, het sensibiliseren van de burgers door het opzetten van projecten en het beheren van afval.
 • - Mobiliteit: het bestuderen en verbeteren van de mobiliteit binnen de gemeente door het opstellen en uitvoeren van een mobiliteitsplan, het voeren van acties en het opvolgen en verwerken van mobiliteitsdossiers.
 • - Bijdragen tot het definiëren van lastenboeken en opvolgen van de uitbestede werken door de contractanten.
 • - Ruimtelijke ordening: Het toepassen en handhaven van de wetgeving omtrent de ruimtelijke ordening, het afleveren van allerhande vergunningen en het bepalen van de ruimtelijke planning binnen de gemeente.
 • - Veiligheid en preventieopdrachten: Het verhogen van het veiligheidsgevoel van de burgers en het voorkomen van openbare overlast en criminaliteit door de inzet en coördinatie van de gemeenschapswachten. Leiding geven aan de gemeenschapswachten.

Wij bieden

 • contractuele functie
 • voltijds
 • minimum bruto maandloon: € 2.460,78
 • Wij bieden u een loon volgens barema lokale besturen, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, volledige terugbetaling abonnement openbaar vervoer (woon- werkverkeer), fietsvergoeding, aantrekkelijke vakantieregeling, opleidings- en bijscholingsmogelijkheden.

Voorwaarden

 • u voldoet aan de taalwetgeving
 • u slaagt in een selectieproef (taal van de proef: Nederlands)
 • diplomavereiste: bachelordiploma, diploma van hoger onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

  

Inschrijven?

Informatie en het verplicht te gebruiken inschrijvingsformulier kan u verkrijgen op de personeelsdienst - 02/333.85.21 (van 09.00 uur tot 12.00 uur) - aanwervingen@drogenbos.be

Dien uw kandidatuur, vergezeld van uw cv, een kopie van het vereiste diploma en het verplicht te gebruiken inschrijvingsformulier in uiterlijk op maandag 30 september 2019 t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Grote Baan 222 te 1620 Drogenbos. Dit kan d.m.v. een brief (poststempel geldt als bewijs), via e-mail (aanwervingen@drogenbos.be) of tegen ontvangstbewijs.

Terug naar nieuwsoverzicht
 • job

Openingsuren en contact

Personeel

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 26
e-mail
spo@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag: 9.00 uur - 12.00 uur
Morgen: 9.00 uur - 12.00 uur

Voor de dienst Burgerzaken: Indien u buiten deze openingsuren een afspraak wenst gelieve te bellen naar 02/333.85.11

Opgelet voor de dienst grondgebiedzaken moet u eerst een afspraak nemen (02/333.85.16 of OMV@drogenbos.be).

 

Secretariaat en onderwijs

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 17
e-mail
spo@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag: 9.00 uur - 12.00 uur
Morgen: 9.00 uur - 12.00 uur

Voor de dienst Burgerzaken: Indien u buiten deze openingsuren een afspraak wenst gelieve te bellen naar 02/333.85.11

Opgelet voor de dienst grondgebiedzaken moet u eerst een afspraak nemen (02/333.85.16 of OMV@drogenbos.be).

 

Lees meer artikels over