naar top

Onteigening Weidenstraat - Openbaar Onderzoek van 16/09/2019 tot en met 15/10/2019

Gepubliceerd op do 07 mei 2020

De ingestelde procedure voor de onteigening Weidenstraat waarvoor een openbaar onderzoek werd georganiseerd van 16/09/2019 tot en met 15/10/2019, werd stopgezet. Een wijziging van eigenaar noopte ons tot een meer gedetailleerde uitwerking van het project.

Momenteel wordt een nieuw visieplan opgemaakt in samenspraak met Regionaal Landschap en de provincie Vlaams Brabant.

De inwoners van Drogenbos, en in het bijzonder deze van de Boomgaardwijk, hebben in de onmiddellijke omgeving  geen toegang tot publiek groen en  worden grotendeels omringd door grote randstedelijke en industriële gebouwen en infrastructuren.

Het is de bedoeling om aan de hand van dit plan, concrete projecten te ontwikkelen om het openbaar groen te vrijwaren,  en de aanwezige natuurwaarden en zachte recreatie te versterken.

In de toekomst zal een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd worden voor de onteigening  voor de beoogde percelen, binnen het visieplan. Het is de bedoeling verbindingen te realiseren tussen bestaande en nieuwe groene open ruimten.

Hierbij mag niet uit het oog worden verloren dat een onteigening in het kader van openbaar nut steeds voorafgaandelijk en mits billijke vergoeding moet gebeuren.

De gemeente moet zich hierop baseren d.m.v. officiële schattingsverslagen. Ook kunnen privé-eigenaars aangeven het beoogde project zelf te willen verwezenlijken.

Terug naar nieuwsoverzicht
  • weidenstraat

Openingsuren en contact

Omgevingsvergunning

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
OMV@drogenbos.be

Openingsuren

Morgen gesloten

Voor inname openbaar domein (borden verboden te parkeren): elke ochtend open van 9.00 uur tot 11.30 uur.

Voor alle andere vragen gelieve een afspraak te nemen (02 333 85 16 - OMV@drogenbos.be) op maandag van 16.30 uur tot 18.15 uur en woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

 

wonen en omgeving

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
grondgebiedzaken@drogenbos.be