naar top

Bericht aan de bevolking - Blauwe zone

Gepubliceerd op ma 11 januari 2021

Beste inwoner van de gemeente Drogenbos,
Beste handelaar/werknemer in de gemeente Drogenbos,
Geachte heer/mevrouw,


De gemeente Drogenbos is volop bezig met het uitrollen van een nieuw parkeerbeleid. Met dit nieuwe beleid wil de gemeente haar inwoners onder andere maximale parkeerkansen geven in de buurt van hun eigen woning. Daarom wordt vanaf 1 februari 2021, de blauwe zone ingevoerd, waaronder ook in jouw straat. Het parkeerbedrijf Optimal Parking Control (OPC) werd door de gemeente aangesteld om de blauwe zone reglementering te handhaven.

ln een blauwe zone kunnen bewoners onbeperkt parkeren met een bewonerskaart. Je kunt vanaf 14 januari 2021 de bewonerskaart aanvragen. Deze is dan geldig vanaf 1 februari 2O2L. Per adres kan je maximaal 2 kaarten aanvragen. Een eerste bewonerskaart kost 15 EUR per jaar, een tweede 75 EUR.


Een bewonerskaart kun je aanvragen als je gedomicilieerd bent in een straat waar de blauwe zone-reglementering geldt en als je voertuig een Europese nummerplaat heeft. Je kan de kaart online aanvragen (www.parkeren,be/drogenbos/onlinebestellen). lndien je problemen ervaart of bijkomende vragen hebt kan je terecht op drogenbos@parkeren.be.

ln een blauwe zone kunnen handelaars of werknemers onbeperkt parkeren met een kaart voor bedrijven/lokale handel. Je kunt vanaf 14 januari 2021, je parkeerkaart aanvragen. Deze is dan geldig vanaf 1 februari 2021. Per adres kan je maximaal 2 kaarten aanvragen. Een parkeerkaart voor bedrijven/lokale handel kost 150 EUR per jaar.

Een parkeerkaart voor bedrijven/lokale handel kun je aanvragen als je onderneming of tewerkstellingsplaats gedomicilieerd is in een straat waar de blauwe zone-reglementering geldt en als je voertuig een Europese nummerplaat heeft. Je kan de kaart online aanvragen (www.parkeren.beldrogenbos ). lndien u problemen ervaart of bijkomende vragen hebt kan u terecht op drogenbos@parkeren,be.

Het parkeerbedrijf OPC voorziet voor wie niet over een internetverbinding beschikt ook zitdagen op het gemeentehuis waar je een parkeerkaart kan aanvragen. Je maakt hiervoor een afspraak via de gemeente via het nummer 02/333.85.15 of via email myriam.schamp@drosenbos.be.

De zitdagen gaan door op volgende data:

  • 14/01/2021 van 14.00u tot 17.00u
  • 18/01/2021 van 09.00u tot 12.00u
  • 20/01/2021 van 14.00u tot 17.00u
  • 26/01/2021 van 09.00u tot 12.00u
  • 28/01/2021 van 14.00u tot 17.00u
  • 03/02/2021 van 09.00u tot 12.00u
  • 04/02/2021 van 14.00u tot 17.00u
  • 10/02/2021 van 14.00u tot 17.00u

Voor de aanvraag van een parkeerkaart heb je je identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van je voertuig nodig.

Als werknemer heb je een schriftelijk bewijs van tewerkstelling van de werkgever nodig.
lndien je over een leasingwagen of bedrijfswagen beschikt heb je ook een verklaring van de werkgever nodig waaruit blijkt dat je hoofdbestuurder bent van het voertuig of een kopie van de statuten van je bedrijf waaruit blijkt dat je de bedrijfsleider bent.


Bezoekers en klanten moeten vanaf 1 februari 202I een parkeerschijf leggen. Met die schijf kunnen ze van maandag tot en met zaterdag tussen 8 uur en 19 uur gedurende 2 uur gratis parkeren. Na 2 uur moeten de bezoekers de parkeerplaats verlaten. Een hele dag dezelfde plaats innemen is dus niet meer mogelijk voor hen.

Tenslotte wensen we eigenaars van parkeerplaatsen op privédomein op te roepen om zo veel als mogelijk hiervan gebruik te maken, zodoende een grotere parkeerrotatie te waarborgen.

Bijkomende info kan je nalezen op www.parkeren.be/drogenbos.

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en shepenen.

Terug naar nieuwsoverzicht
  • Visual bericht ad bevolking

Openingsuren en contact

Omgevingsvergunning

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
OMV@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Voor inname openbaar domein (borden verboden te parkeren): elke ochtend open van 9.00 uur tot 11.30 uur.

Voor alle andere vragen gelieve een afspraak te nemen (02 333 85 16 - OMV@drogenbos.be) op maandag van 16.30 uur tot 18.15 uur en woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

 

wonen en omgeving

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
grondgebiedzaken@drogenbos.be