naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel!

OCMW Drogenbos werft aan!

Gepubliceerd op vr 15 maart 2019

Het OCMW van Drogenbos is op zoek naar een enthousiaste medewerker voor de volgende functie:

SOCIAAL WERKER (B1-B3) VOOR ONZE DIENST PROJECTWERKING, met aanleg van een werfreserve van 1 jaar.

Contractuele functie van onbepaalde duur - Voltijds
Weddenschaal B1-B3: bruto geïndexeerd maandsalaris: min. € 2460,78.

Datum indiensttreding: zo snel mogelijk.

Takenpakket: De deskundige projectwerking zet projecten op en voert ze uit. Daarnaast levert de deskundige beleidsondersteunend werk voor het afdelingshoofd Welzijn alsook voor de sociale dienst.

Voorbereiden, opstarten, uitvoeren, ondersteunen en beheren van projecten al dan niet in samenwerking met gemeente (lokale kinderarmoedebestrijding, huis van het kind, Passage 4, vrijwilligerswerking, …).

Uitbouwen van individuele en groepsmatige contacten met de betrokken doelgroepen en betrokken organisaties bv. overlegplatform kinderarmoede. Samenwerken met andere organisaties, diensten en groepen om zo efficiënt mogelijk de projectdoelstellingen te realiseren.

Opnemen van praktische en organisatorische taken. Dat veronderstelt zorgen voor vrijwilligers, administratie, verslaggeving, doorverwijzing, animatie, permanentie, … .

Instaan voor de ontwikkeling, de uitvoering en de opvolging van een strategisch beleid inzake sociaal beleid.

Meewerken aan het opstellen en uitvoeren van meerjarenplannen, erkennings- en subsidieaanvragen, procesbeheer, …

Profiel:
Je beschikt over een diploma van bachelor in het sociaal werk met bij voorkeur als afstudeerrichting sociaal-cultureel werk of een daarmee gelijkgesteld diploma of je hebt een diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma.
Je voldoet aan de taalwetgeving.
Je slaagt in een selectieproef (taal van de proef: Nederlands)

Technische competenties:
Je beschikt over computervaardigheden en de courant Officepaketten, je hebt kennis van de werking/werkmiddelen/werkmethodieken van projectmatig werken, je hebt kennis van de wetgeving en regelgeving m.b.t. de functie en de organisatie.

Gedragscompetenties:
Je bent flexibel, klantgericht, integer, resultaatgericht, stressbestendig, leerbereid, empathisch en nauwgezet. Je bent communicatief (mondeling én schriftelijk), je kan zelfstandig werken én in team, je kan analytisch denken en je neemt initiatief.

Aanbod:
Wij bieden jou een loon volgens barema lokale besturen, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, volledige terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding, aantrekkelijke vakantieregeling, ruime opleidings- en bijscholingsmogelijkheden.

Informatie en het verplicht te gebruiken inschrijvingsformulier kan je verkrijgen bij het afdelingshoofd welzijn, Stephanie Walravens, 02 334 72 39 – stephanie.walravens@ocmw-drogenbos.be

Dien je kandidatuur, vergezeld van je cv, een kopie van het vereiste diploma en het verplicht te gebruiken inschrijvingsformulier in. Dit kan d.m.v. een aangetekend schrijven (poststempel geldt als bewijs) aan de voorzitter van het OCMW, Grote Baan 226, 1620 Drogenbos, of een E-mail t.a.v. stephanie.walravens@ocmw-drogenbos.be of tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het OCMW.

Terug naar nieuwsoverzicht