Een sociale woning huren bij een sociaal verhuurkantoor

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. SVK's geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen.

Als u een woning huurt bij een SVK kunt u ook in aanmerking komen voor een huursubsidie of voor een huurpremie.

Voorwaarden

 • u bent 18 jaar of ouder
 • Vanaf 1 januari 2020 kijken we alleen nog naar het inkomen van het meest recente aanslagbiljet van de toekomstige referentiehuurder en de persoon die hiermee gehuwd is, er wettelijk mee samenwoont of er de feitelijke partner van is én mee in de sociale woning komt wonen. Deze mag niet meer bedragen dan:
  • 25.317 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste
  • 27.438 euro als u een alleenstaande persoon bent met een handicap
  • 37.974 euro in alle andere gevallen, plus 2.123 euro per persoon ten laste.
 • U mag geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.
 • U moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Alle info en details over deze voorwaarden vindt u op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Hoe aanvragen

Inschrijving

Om in aanmerking te komen voor een sociale woning via het SVK moet u zich eerst inschrijven in het inschrijvingsregister. U moet daarbij voldoen aan een aantal voorwaarden, die u ook moet bewijzen.

Welke voorwaarden toetsen wij af bij inschrijving?

 • - De leeftijdsvoorwaarde
 • - De inkomensvoorwaarde
 • - De onroerende bezitsvoorwaarde
 • - De verblijfsvoorwaarde

Wie moet er voldoen aan deze verschillende voorwaarden?

De volgende personen zijn kandidaat-huurders:

 • - de toekomstig referentiehuurder
 • - en de persoon die met hem gehuwd is of die met hem wettelijk samenwoont of die zijn feitelijke partner is, op voorwaarde dat deze persoon deze sociale woning mee gaat bewonen

Enkel deze personen worden afgetoetst aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden.

Wachtlijst

Na uw inschrijving komt u op een wachtlijst. Afhankelijk van uw situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. Informeer u hierover bij uw SVK. U mag zich wel bij verschillende sociale verhuurinstanties inschrijven.

Toewijzing

De toewijzing van een woning gebeurt volgens een speciaal toewijzingssysteem: niet de volgorde van inschrijving, maar het inkomen en de woonnood spelen de belangrijkste rol.

Kostprijs

Als u akkoord gaat met de woning die u wordt aangeboden, sluit u een standaardhuurcontract voor 9 jaar af met het SVK. U betaalt aan het SVK een vaste huurprijs, die niet afhangt van uw inkomen.

Een SVK onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag mogelijke huurprijs te verkrijgen. U betaalt aan het SVK dezelfde huurprijs, als het SVK aan de eigenaar. betaalt. Het SVK helpt u ook om een huursubsidie aan te vragen.

Wat meebrengen

U kan zich inschrijven door:

 • - Het Inschrijvingsformulier, via aangetekende zending, ingevuld aan het gemeentebestuur van Drogenbos te bezorgen.
 • - Naar het gemeentebestuur van Drogenbos te komen (2de verdiep, Dienst Wonen en omgeving).
  • o Zonder afspraak: op woensdagvoormiddag tussen 09:00 uur en 12:00 uur;
  • o Met afspraak: telefonisch of via e – mail een afspraak aanvragen voor alle andere dagen.

 

Inschrijvingsformulier

 

Onderstaand document dient u in te vullen en terug te bezorgen aan de verantwoordelijke van het SVK OCMW Drogenbos (te Grote Baan 222 – 1620 Drogenbos, 2de verdiep).

In het document vindt u ook een overzicht van de documenten waarover u moet beschikken (pagina 12).

Openingsuren en contact

Sociaal verhuurkantoor OCMW Drogenbos

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
fax
02 331 35 21
e-mail
info@drogenbos.be

wonen en omgeving

tel.
02.333.85.16
e-mail
marcella.pintacrona@drogenbos.be