Inname openbaar domein: Huur verkeersborden

Huur verkeersborden

Elke inname van het openbaar domein, dient aangevraagd te worden bij het gemeentebestuur, dienst Grondgebiedzaken.
Dit kan iedere werkdag tussen 09.00 uur en 11.30 uur en dit minstens 5 werkdagen voor de aanvang van de inname.
Het gebruik van de verkeersborden E3 “verboden parkeren en stationeren” is vereist voor elke inname openbaar domein op de rijweg (één bord bij het begin en één bord bij het einde van de inname).


Deze borden dienen minstens 48u voor de effectieve inname geplaatst te worden om rechtsgeldig te zijn. Indien na de correct plaatsing van deze verkeersborden een voertuig het gebruik van de tijdelijk geprivatiseerde ruimte op het openbaar domein verhindert, dient u via de politie de verwijdering van dit voertuig te organiseren.
U kunt Verkeersborden E3 ‘verboden parkeren en stationeren’ door hier te klikken.  Voor de huur betaalt u € 5,00 per dag en per bord. Aan de inname van het openbaar domein kunnen ook bijkomende kosten verbonden zijn, zie retributiereglement openbaar domein.
De betaling en afrekening voor de ontlening van verkeersborden en inname van het openbaar domein gebeurt bij de Dienst Grondgebiedzaken.
De verkeersborden worden door de gemeente zelf geplaatst en opgehaald.

Plaatsen van container

Wanneer u een container wenst te laten plaatsen dient u een schriftelijke aanvraag in, gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Dit gebeurt uiterlijk 2 weken voor de dag dat u de container wenst te laten plaatsen.
De gemeentelijke diensten zorgen ervoor dat uw aanvraag bij de politiezone Rode terechtkomt. Zij geven de goedkeuring. Het antwoord wordt u door het college schriftelijk meegedeeld.
Ingevolge het plaatsen van een container dient u een retributie te betalen voor de bezetting van de openbare weg, namelijk € 15 per container per dag.

Openingsuren en contact

wonen en omgeving

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
grondgebiedzaken@drogenbos.be