Omgevingsanalyse gemeente en OCMW Drogenbos

De omgevingsanalyse is een verplicht onderdeel van de toelichting van het meerjarenplan. De regelgeving legt geen verplichte inhoud op. Het is de bedoeling dat de besturen nagaan wat hun sterktes/zwaktes en opportuniteiten/bedreigingen (SWOT) zijn. Dit is een beleidsvoorbereidend document aangereikt door de administratie. Op basis van deze omgevingsanalyse, de Vlaamse beleidsprioriteiten en hun eigen beleidsvisie definiëren de beleidsmakers hun meerjarenplan (2014-2019) voor de komende legislatuur.