Publicaties

Documenten raadplegen

Als burger hebt u het recht bestuursdocumenten te raadplegen. In principe kan u ieder document dat in het bezit is van de lokale overheid op verzoek inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van bekomen (eventueel tegen betaling). Voor een aantal documenten hoeft u geen aanvraag in te dienen. U kan ze vrij inkijken op deze webpagina.

Voor alle andere documenten dient u een aanvraag in te dienen.

Meer informatie: https://www.vlaanderen.be/openbaarheid-van-bestuur.

Hebt u een klacht over een beslissing? 

Je kan een klacht digitaal indienen via het digitaal klachtenformulier

Binnenkort kan dit ook via aangetekende e-mail op volgend e-mailadres: binnenland@vlaanderen.be.

Je kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel