Reglementen

Algemene reglementen

De algemene reglementen zijn de reglementen met betrekking tot verschillende diensten aangeboden door de gemeente; zoals zaalverhuur, begraafplaatsen, huwelijken en de subsidiereglementen.

Belastingreglementen

Een belasting is een eenzijdig opgelegde verplichting vanuit de overheid waar geen individuele dienstverlening van de overheid tegenover staat. De belastingen hebben enerzijds tot doel de openbare dienstverlening in te financieren. Anderzijds kunnen sommige belastingen ook een bijkomend doel hebben, bijvoorbeeld het ontmoedigen van sluikstorten en verwaarlozing.

Retributiereglementen

Een retributie is een som die de gemeente vraagt als tegenprestatie voor een dienstverstrekking waar een persoon of een firma zelf heeft om verzocht, eventueel stilzwijgend.
Het bedrag van een retributie staat rechtstreeks in verband met de kosten van de geleverde prestatie. Kort samengevat kan men een retributie definiëren als: een billijke vergoeding voor een vrij aanvaarde dienst. Enkele voorbeelden zijn: inname openbaar domein, ontgraving,...

Zowel belastingen als retributies worden vastgesteld door de gemeenteraad.

OCMW reglementen

Hier vindt u een overzicht van de reglementen, goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW.