Vacature: Diensthoofd sociale dienst (B4-B5)

Het OCMW van Drogenbos is op zoek naar een diensthoofd sociale dienst B4-B5 voor een voltijds contract van onbepaalde duur.

Het diensthoofd sociale dienst werkt voor het OCMW van Drogenbos en staat onder leiding van en rapporteert aan het afdelingshoofd interne zaken. Het diensthoofd sociale dienst geeft leiding aan de medewerkers van de sociale dienst en de onthaalmedewerkers die tewerkgesteld zijn binnen het OCMW.

De sociale dienst verzekert de dienstverlening die nodig is om elke persoon waarvoor het OCMW bevoegd is, de mogelijkheid te bieden een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. De dienstverlenging situeert zich zowel op preventief als op curatief vlak en kan bestaan uit financiële hulp, materiële of immateriële hulp alsook uit psychosociale hulp.

De kernresultaten van het diensthoofd worden als volgt omschreven:

 • Coördinatie en leiding van de sociale dienst.
 • Voorbereiding en opvolging van de bestuursorganen.
 • Strategische beleidsvoering.
 • Op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving.
 • Vervullen van een signaalfunctie naar collega’s, leidinggevende en andere dienstverleners.

Meer informatie is te vinden in de functiekaart.

Om in aanmerking te komen voor aanwerving:

 • Slagen voor de selectieprocedure. Deze procedure bestaat uit een mondelinge en schriftelijke proef. De datum, plaats en uur van het examen worden ten minste veertien kalenderdagen op voorhand medegedeeld via mail. Om als geslaagd te worden beschouwd, moet u minstens 50% behalen op elke selectietechniek en 60% op het totaal van de selectie. Er wordt een wervingsreserve van twee jaar vastgesteld. Alle geslaagde of geschikt bevonden kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in de wervingsreserve opgenomen, gerangschikt in volgorde van hun resultaat.
 • Ten minste houder zijn van het diploma:
  • Ofwel een bachelordiploma;
  • Ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
 • Minimaal twee jaar relevante beroepservaring hebben. Als relevante beroepservaring wordt zowel ervaring bij een overheid, als in de privésector of als zelfstandige verstaan.
 • Voldoen aan de taalwetgeving (opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966). De kandidaat wordt enkel tot het examen toegelaten voor zover uit de vereiste diploma’s blijkt dat hij zijn onderwijs in het Nederlands heeft genoten. Bij ontstentenis van een dergelijk diploma moet de taalkennis vooraf door een examen bewezen worden (via Selor; artikel 7 grondige kennis);

Wij bieden u:

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een loon volgens barema lokale besturen. Minimum bruto maandloon bedraagt€ 3.391,34 (= barema B4, minimum trap 0).
 • Eerdere tewerkstellingen in een ander openbaar bestuur worden in aanmerking genomen voor het vaststellen van de “trap” in de weddenschaal waarop je begint; Functiegerelateerde beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige wordt maximaal in aanmerking genomen als die beroepservaring relevant is voor de functie waarin je aangesteld wordt.
 • Maaltijdcheques
 • Ecocheques
 • Hospitalisatieverzekering
 • Volledig terugbetaling abonnement openbaar vervoer (woon- werkverkeer).
 • Fietsvergoeding van € 0,24 per km.
 • Aantrekkelijke vakantieregeling.

Informatie en het verplicht te gebruiken inschrijvingsformulier kan u verkrijgen op het gemeentebestuur van Drogenbos – 02/333.85.21 (van 9.00 uur tot 12.00 uur) – aanwervingen@drogenbos.be

Dien uw kandidatuur, vergezeld van uw cv, diploma en het verplicht te gebruiken inschrijvingsformulier.

Dit kan bij voorkeur per e-mail aan aanwervingen@drogenbos.be, of per brief t.a.v. de personeelsdienst (Grote Baan 222 – 1620 Drogenbos) of via afgifte tegen ontvangstbewijs (contacteer de personeelsdienst voor een afspraak, 02 333 85 21 (tussen 9.00 uur en 12.00 uur)) en dit ten laatste tegen 22 maart 2024, 12.00 uur.