Verkiezingen 09 juni 2024

Stemrecht voor 16-18 jarige Belgen

Belgen tussen 16 en 18 jaar mogen stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement. Zij zijn niet automatisch opgenomen op de kiezerslijst en moeten zich vooraf inschrijven.

Voorwaarden voor inschrijving

  • de Belgische nationaliteit hebben
  • ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente
  • minstens 14 jaar zijn op het moment van de aanvraag tot inschrijving
  • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht

Inschrijvingsprocedure

Je kan op twee manieren vragen om je in te schrijven:

Het gemeentebestuur zal vervolgens beslissen over je aanvraag tot inschrijving en je op de hoogte stellen van het resultaat.

Eenmaal ingeschreven op de kiezerslijst en minstens 16 jaar op de dag van de verkiezing, zal je een oproepingsbrief ontvangen voor verkiezingsdag en ben je verplicht om die dag te gaan stemmen.

  • foto1