GAS Boetes

Gemeentelijke Administratieve Sancties of kortweg GAS zijn een middel om bepaalde soorten overlast te bestrijden.

Wat is een GAS?

GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sanctie. Het GAS-beleid van de gemeente Drogenbos wil een antwoord bieden op kleine vormen van overlast zoals sluikstort, hondenpoep, vandalisme en geluidsoverlast. Deze overtredingen werden nauwelijks vervolgd door het parket, maar zorgden wel voor veel frustratie bij de inwoners van de stad.

Sinds 1 januari 2014 zijn er enkele aanpassingen in de GAS-wetgeving. De maximumboete bedraagt nu 350 euro voor volwassenen en 175 euro voor minderjarigen. Vanaf de leeftijd van 16 jaar riskeren de jongeren een sanctie. Er is de mogelijkheid om een gemeenschapsdienst te doen. En er is een nieuwe procedure voor minderjarige overtreders waarbij de ouders kunnen uitgenodigd worden voor een gesprek.

Waarvoor riskeert u een GAS?

Alle inbreuken op de algemene politieverordening zijn strafbaar. Dit reglement kan gehandhaafd worden met Gemeentelijk Administratieve Sancties.

Wie kan sanctioneren?

De politie en GAS-ambtenaren stellen mogelijke overtredingen vast. Zij kunnen zelf echter geen sanctie opleggen. Die taak is voor de sanctionerend ambtenaar.

Een GAS-ambtenaar is een gemeentelijk ambtenaar die een speciale opleiding kreeg in bijvoorbeeld wetgeving en conflictbeheersing. De officiële benaming is gemeenschapswacht-vaststeller, Sommigen dragen een uniform, anderen werken in burgerkledij. Ze kunnen zich altijd identificeren met een pasje.

De sanctionerend ambtenaar wordt aangesteld door de gemeenteraad en is onafhankelijk. Deze ambtenaar mag zelf geen vaststellingen doen, maar oordeelt op basis van het proces-verbaal en het eventuele verweer. De sanctionerend ambtenaar houdt altijd rekening met de omstandigheden en beslist in verhouding tot de overtreding.

Procedure GAS voor minderjarigen

Hoe verloopt de procedure bij Gemeentelijke Administratieve Sancties voor minderjarigen?

Wat gebeurt er na een overtreding?

 • Een politieagent, hulpagent of GAS-ambtenaar stelt vast dat u een overtreding begaat en stelt een proces-verbaal op.
 • Het proces-verbaal wordt overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar.
 • De sanctionerend ambtenaar beoordeelt het proces-verbaal.
 • De sanctionerend ambtenaar kan uw ouders, voogd of de personen die de hoede hebben over u uitnodigen voor een gesprek. Hij legt uit welke overtreding(en) u beging en hoe dit een negatief effect heeft op de samenleving. Na het gesprek kan de sanctionerend ambtenaar het dossier afsluiten of een bemiddelingsvoorstel en boetevoorstel doen.
 • U ontvangt een bemiddelingsvoorstel.

U gaat akkoord met het bemiddelingsvoorstel

U kan ingaan op het voorstel van een bemiddelaar. Er wordt een verslag van de bemiddeling opgemaakt. Als de bemiddelingsprocedure gunstig wordt afgesloten, dan moet u geen boete betalen. Anders krijgt u alsnog een boete.

U gaat niet akkoord met de vastgestelde feiten of het bemiddelings- en boetevoorstel

 • U kan verweer indienen Als u niet akkoord gaat, kan u binnen de vijftien dagen schriftelijk verweer indienen bij de sanctionerend ambtenaar. Als het boetevoorstel hoger is dan 70 euro, dan kan u ook een mondelinge afspraak met de sanctionerend ambtenaar vragen binnen de vijftien dagen.
 • Uw dossier wordt herbekeken De sanctionerend ambtenaar herbekijkt uw dossier en neemt een definitieve beslissing.
 • U krijgt een beslissing toegestuurd Deze beslissing kan een annulering, een vermindering of een bevestiging van het boetevoorstel zijn.

U gaat niet akkoord met de beslissing van de sanctionerend ambtenaar

 • U kan beroep aantekenen U kan beroep aantekenen bij de jeugdrechtbank. U hebt hiervoor een maand de tijd na de verzenddatum die op de beslissing van de sanctionerend ambtenaar staat.
 • De jeugdrechtbank doet een uitspraak

Procedure GAS voor meerderjarigen

Hoe verloopt de procedure bij Gemeentelijke Administratieve Sancties voor meerderjarigen?

Wat gebeurt er na een overtreding?

 • Een politieagent, hulpagent of GAS-ambtenaar stelt vast dat u een overtreding begaat en stelt een proces-verbaal op.
 • Het proces-verbaal wordt overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar.
 • De sanctionerend ambtenaar beoordeelt het proces-verbaal.
 • U ontvangt een boetevoorstel. Dit voorstel kan ook een bemiddeling of gemeenschapsdienst bevatten.

U gaat akkoord met het voorstel

 • Het voorstel bevat enkel een geldboete U wacht tot u de beslissing krijgt samen met een overschrijvingsformulier.
 • Het voorstel bevat een bemiddeling U kan ingaan op het voorstel van een bemiddelaar. Er wordt een verslag van de bemiddeling opgemaakt. Als de bemiddelingsprocedure gunstig wordt afgesloten, dan moet u geen boete betalen.
 • Het voorstel bevat een gemeenschapsdienst U kan ingaan op het voorstel van de gemeenschapsdienst. Als de gemeenschapsdienst gunstig wordt uitgevoerd, dan moet u geen boete betalen.

U gaat niet akkoord met de vastgestelde feiten of het boetevoorstel

 • U kan verweer indienen Als u niet akkoord gaat, kan u binnen de vijftien dagen schriftelijk verweer indienen bij de sanctionerend ambtenaar. Als het boetevoorstel hoger is dan 70 euro, dan kan u ook een mondelinge afspraak met de sanctionerend ambtenaar vragen binnen de vijftien dagen.
 • Uw dossier wordt herbekeken De sanctionerend ambtenaar herbekijkt uw dossier en neemt een definitieve beslissing.
 • U krijgt een beslissing toegestuurd Deze beslissing kan een annulering, een vermindering of een bevestiging van het boetevoorstel zijn.

U gaat niet akkoord met de beslissing van de sanctionerend ambtenaar

 • U kan beroep aantekenen U kan beroep aantekenen bij de politierechtbank. U hebt hiervoor een maand de tijd na de verzenddatum die op de beslissing van de sanctionerend ambtenaar staat.
 • De politierechtbank doet een uitspraak

Openingsuren en contact

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
wo@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Enkel op afspraak