Passieve openbaarheid van bestuur

https://drogenbos.meetingburger.net/bekendmakingen

Passieve openbaarheid van bestuur

Als burger kan je aan het lokaal bestuur vragen om bestuursdocumenten in te kijken. Je hoeft hiervoor geen inwoner te zijn van Drogenbos en je hoeft geen reden op te geven waarom je het document wilt raadplegen.

Je kan op drie manieren gebruik maken van de openbaarheid, je kan vragen om:

  1. inzage te krijgen in een document;
  2. uitleg te krijgen over een bepaald document;
  3. een kopie te krijgen van een document.

Er zijn een aantal uitzonderingen waardoor de openbaarmaking kan geweigerd worden, bvb. de aanvraag is onredelijk, de bestuursdocumenten zijn nog niet definitief, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer komt in gevaar...

HOE AANVRAGEN?

Vul het digitale formulier zo volledig mogelijk in. Zodra je aanvraag bij ons is aangekomen, kijken we na of de vraag:

  • duidelijk en volledig is;
  • redelijk of vaag is;
  • van toepassing is op onze organisatie.

BEROEPSINSTANTIE

Je kan een beroep indienen wanneer je aanvraag tot openbaarmaking werd geweigerd, na het verstrijken van de termijn waarbinnen de beslissing moest worden genomen of in geval van onwillige uitvoering van de beslissing.

Beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88, 1000 Brussel, België
E-mail: openbaarheid@vlaanderen.be
Website: vlaanderen.be/organisaties/beroepsinstantie-inzake-de-openbaarheid-van-bestuur