Ik wil een raad of commissie volgen

Volg hier de zitting van de gemeenteraad live

Gemeenteraad 19.05.2022 om 20.00 uur

Volg hier de zittingen van de gemeenteraadscommissies live

Commissie Financiën  - maandag 13 juni 2022 om 18u30: