Omgevingsvergunning - Advies en afspraak

Advies?

U kan steeds contact opnemen met de omgevingsambtenaren van de gemeente via wo@drogenbos.be. Om u goed te kunnen helpen, moet u zeker deze gegevens opnemen in uw vraag:

- adres van de handeling/activiteit

- aard van het onroerend goed (eengezinswoning, meergezinswoning, handelszaak, opslagplaats ,…)

- kennis van afgeleverde vergunningen (zowel stedenbouw, verkaveling als milieu)

- omschrijving van de handeling/activiteit die men wenst uit te voeren. Indien u wenst te bouwen of verbouwen vragen wij u ook een schets van de geplande werken toe te voegen.

- verdere informatie die u nuttig acht.

Afspraak maken?

 

Het is mogelijk een afspraak te maken voor een bespreking van uw project/vragen. Wij vragen met aandrang eerst via email uw vraag te stellen of uw afspraak aan te vragen.

Afspraken kunnen ingepland worden op maandag namiddag van 14u tot en met 18u (enkel stedenbouw) en op woensdagnamiddag van 14u tot en met 18u (zowel stedenbouw als milieu).

Indien dit niet voor u past, gelieve enkele voorstellen te doen en deze op te nemen in uw email. Een ambtenaar zal u dan contacteren om een afspraak te plannen.

Er zal vanaf 1 februari geen vrij loket meer zijn. Een openbaar onderzoek kan wel steeds elke werkdag van 9u – 12u worden ingekeken op de gemeente (gelieve hiervoor ook een afspraak te maken zodat een ambtenaar u kan bijstaan).

 

Wegens organisatorische redenen is het niet mogelijk om uw aanvraag digitaal in te dienen met hulp van een ambtenaar van de gemeente. U dient gebruik te maken van de hierboven opgesomde mogelijkheden om uw dossier in te dienen. Indien u vragen heeft over de werking van het loket, gelieve de helpdesk te consulteren via www.omgevingsloket.be. Aanvragen met architect vallen onder de verantwoordelijkheid van de begeleidende architect.