Uittreksel uit het strafregister

Wie in België woont of verblijft, moet voor een uittreksel uit het strafregister bij de gemeente zijn. Wie niet meer in België woont of verblijft, maar nog wel staat ingeschreven in een gemeente, moet zich wenden tot de gemeente van zijn laatste woon- of verblijfplaats. 

Er zijn 3 verschillende modellen:

Model 595

Dit model kan je aanvragen en gebruiken voor allerlei doeleinden.

Model 596.2

Dit model vraag je aan wanneer je een activiteit wil uitoefenen die valt onder één van de volgende categorieën:

  • Psychische- medische- sociale begeleiding aan minderjarigen
  • Hulpverlening aan minderjarigen
  • Animatie van minderjarigen
  • Begeleiding van minderjarigen

Model 596.1

Dit model vraag je aan als je een activiteit wil uitoefenen waaraan wettelijke voorwaarden verbonden zijn:

  • Verzekeringen, financiën, belastingen en accijnzen
  • Wapens, veiligheid, dienstplicht, militie
  • Bepaalde commerciële activiteiten, consumentenbescherming, verkiezingen, octrooien

 Kostprijs

€ 4,00

Digitaal loket

Openingsuren en contact

Burgerzaken

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 11
e-mail
burgerzaken@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag: 9.00 uur - 12.00 uur
Morgen gesloten

Enkel op afspraak voor vreemdelingendossiers