Voetbalterreinen Bosstraat

Er zijn 2 voetbalterreinen met kleedkamers, douches en cafetaria. 

De gemeenteraad van Drogenbos heeft 19 oktober 2023 de bijgevoegde leidraad inzake de ter beschikkingstelling van de voetbalinfrastructuur te Bosstraat 44, 1620 Drogenbos goedgekeurd. Dit document geeft toelichting omtrent de ter beschikkingstelling.

Het gemeentebestuur nodigt geïnteresseerde partijen uit om een voorstel in te dienen met het oog op het gebruik van de voetbalinfrastructuur conform de modaliteiten zoals bepaald door de leidraad. 

Check dus zeker de leidraad en bijhorende bijlagen!