Stedenbouwkundige Inlichtingen

Wil je informatie omtrent de bebouwings- of bestemmingsmogelijkheden van een perceel, dan kan je stedenbouwkundige informatie aanvragen in de vorm van een stedenbouwkundige inlichting.

Deze informatie is eveneens verplicht aan te vragen voor het opstellen van aktes en voor publiciteit door iedereen die voor eigen rekening of als tussenpersoon een goed verkoopt, verhuurt voor meer dan 9 jaar, inbrengt in een vennootschap, een erfpacht of een opstalrecht overdraagt, of op andere wijze de eigendomsoverdracht met een vergeldend karakter van het goed bewerkstelligt (Art 5.2.1. tot en met 5.2.7. van Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening).

Dergelijke aanvraag kost  € 100,00 per aanvraag en wordt u achteraf via kostenstaat/factuur aangerekend.

U dient deze aanvraag per brief of per e-mail in te dienen bij Dienst Grondgebiedzaken. Vanaf datum van ontvangst heeft de gemeente 30 dagen om u deze inlichtingen te verschaffen.

U maakt best gebruik van onderstaand aanvraagformulier.

Digitaal loket

Openingsuren en contact

Omgevingsvergunning

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
OMV@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

Voor inname openbaar domein (borden verboden te parkeren): elke ochtend open van 9.00 uur tot 11.30 uur.

Voor alle andere vragen gelieve een afspraak te nemen (02 333 85 16 - OMV@drogenbos.be) op maandag van 16.30 uur tot 18.15 uur en woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

 

wonen en omgeving

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
grondgebiedzaken@drogenbos.be