Stedenbouwkundige Inlichtingen

Wil je informatie omtrent de bebouwings- of bestemmingsmogelijkheden van een perceel, dan kan je stedenbouwkundige informatie aanvragen in de vorm van een stedenbouwkundige inlichting.

Deze informatie is eveneens verplicht aan te vragen voor het opstellen van aktes en voor publiciteit door iedereen die voor eigen rekening of als tussenpersoon een goed verkoopt, verhuurt voor meer dan 9 jaar, inbrengt in een vennootschap, een erfpacht of een opstalrecht overdraagt, of op andere wijze de eigendomsoverdracht met een vergeldend karakter van het goed bewerkstelligt (Art 5.2.1. tot en met 5.2.7. van Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening).

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 100 euro per kadastraal perceel. Een aanvrager dient slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn).

Vanaf datum van ontvangst heeft de gemeente 30 dagen om u deze inlichtingen te verschaffen.

Hoe kan u uw aanvraag doen? U bent:

  • Notaris: u kan enkel een aanvraag doen via de  IBOT-applicatie in uw eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: u kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: via onderstaand aanvraagformulier

Digitaal loket

Openingsuren en contact

Omgevingsvergunning

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
wo@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Enkel op afspraak 

Wonen en Omgeving

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
wo@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Enkel op afspraak