Rattenbestrijding

Bruine rat

In Vlaams-brabant (Drogenbos) worden hoofdzakelijk vaststellingen gedaan van de bruine rat.

Overlast door ongedierte kan vermeden worden door aandacht voor enkele belangrijke vuistregels:

 • Laat geen etensresten rondslingeren.
 • Zorg dat al het voedsel veilig weggeborgen zit in afgesloten tonnen en dozen gemaakt uit harde en duurzame materialen.
 • Voeder huisdieren ’s morgens en niet te veel, zodat het meeste voedsel ’s avonds op is.
 • Gebruik een schoteltje zodat u het voedseloverschot ’s avonds kunt wegnemen.
 • Verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken of containers, niet op hopen of in zakken.
 • Vermijd langdurige voedselopslag.
 • Zorg dat huisvuil zo snel mogelijk wordt afgevoerd.
 • Ruim regelmatig op in en rond gebouwen, zo worden schuil- en nestplaatsen voorkomen en behoudt men een goed overzicht om eventuele sporen op te merken.
 • Een goed onderhouden riolering vermindert kans op ratten.
 • Beperk nestgelegenheid en onderdak voor ratten.
 • Een horizontaal plaatje rond palen en balken zorgt ervoor dat ratten nog wel naar beneden kunnen, maar niet meer naar boven.

 Neem het voedselaanbod weg door

 • Een compostvat boven een open composthoop te verkiezen.
 • Geen gekookte etenswaren op uw compost te gooien.
 • Het compostvat op een verharde ondergrond te plaatsen.
 • Het deksel goed te sluiten en geen etensresten rond het vat te laten slingeren.
 • Uw huisdieren verstandig te voeden.

Volstaan deze tips niet?

Meer informatie kan u vinden via onderstaande websites.

Muskusrat

In grote delen van Vlaams-Brabant (ook in Drogenbos) wordt de muskusrat quasi als uitgestorven beschouwd. Vermoed u desondanks toch de aanwezigheid van de muskusrat, dan kan u dit melden via het meldpunt ratten van de provincie Vlaams-Brabant. De bestrijding van de muskusrat gebeurt via de Vlaamse Milieumaatschappij (Meldpunt ratten – 016 26 77 90 - meldpuntratten@vlaamsbrabant.be).

Blijft u hardnekkig geconfronteerd met de aanwezigheid van ongedierte?

Informeer de milieudienst van de gemeente (02 333 85 16 – grondgebiedzaken@drogenbos.be) In kader van de pesticidenwetgeving mag de gemeente geen verdeling doen van rattenvergif. Op openbaar domein is de gemeente verantwoordelijk voor de openbare hygiëne en de bestrijding van ongedierte. De gemeente werkt hiervoor samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (ongediertebestrijding bij de Zenne en Gewestwegen). Voor de bestrijding van ongedierte op privaat eigendom dient u beroep te doen op private firma’s gespecialiseerd in ongediertebestrijding.

foto1

Openingsuren en contact

Wonen en Omgeving

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
wo@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Enkel op afspraak