Provinciale aanpassingspremie

De Provinciale aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers of personen die erkend zijn als een persoon met een handicap door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

U kunt de premie krijgen als u bv. technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om uw woning toegankelijker te maken.

Vanaf 1 juli 2023 stopt de provinciale aanvullende renovatielening met bestaan

Hoe aanvragen

  • Digitaal via volgende link.
  • Via een aanvraagformulier op papier dat u kunt aanvragen bij het woonloket of ook terugvindt op de website van de Provincie.

Het aanvraagdossier bevat volgende stukken

  1. een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
  2. het formulier B1, in te vullen door de Ontvanger der Registratie, OF een kadastraal uittreksel online aangevraagd via www.myminfin.be.
  3. het formulier B2, in te vullen door het ziekenfonds als de aanvrager voldoet aan de inkomstenvoorwaarden van het statuut van de Verhoogde Tegemoetkoming (VT);
  4. het formulier B3, in te vullen door de eigenaar van de woning als de aanvrager de woning huurt;
  5. een kopie van het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting en aanvullende belastingen;
  6. als de aanvrager een persoon met een handicap is: een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), waaruit de erkenning als persoon met een handicap blijkt;
  7. als de aanvraag ingediend wordt voor het uitvoeren van de werken: een bestek van de uit te voeren werken.

Als de aanvraag ingediend wordt na het uitvoeren van de werken: de facturen die betrekking hebben op de uitgevoerde werken.

Premie

De aanpassingspremie bedraagt 50% van de kostprijs van de werken met een maximum van 2500 euro. Indien de aanvragers voldoen aan de inkomstenvoorwaarden van het statuut van de Verhoogde Tegemoetkoming bij het ziekenfonds kan een provinciale premie toegestaan worden van 75% van de kostprijs van de werken, met een maximum van 2500 euro.

Openingsuren en contact

Wonen en Omgeving

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
wo@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag: 14.00 uur - 16.00 uur
Morgen: 9.00 uur - 12.00 uur

Enkel op afspraak