Raad voor maatschappelijk welzijn

Elk OCMW wordt bestuurd door een raad voor maatschappelijk welzijn. De  raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit 9 raadsleden die om de zes jaar rechtstreeks verkozen worden door de inwoners van Drogenbos.

De raad vergadert maandelijks. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij het over personen gaat.