Ruimtelijk uitvoeringsplan

Het college van Burgemeester en schepenen brengt, overeenkomstig de bepalingen van het artikel 2.2.24 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening, ter kennis van de bevolking dat het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Centrum” omvattende een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, een grafisch plan, een onteigeningsplan, alles opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen, definitief werd aanvaard in gemeenteraad van 05 september 2017.

Het plan en bijhorende stukken werden voorlopig aanvaard in gemeenteraad van 22 december 2016, onderworpen aan een openbaar onderzoek van lopende van 16 januari 2017 tot en met 17 maart 2017.

Het definitief aanvaard Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Centrum” en bijhorende documenten zijn raadpleegbaar op de gemeentelijke website (www.drogenbos.be).

Openingsuren en contact

Omgevingsvergunning

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
wo@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Enkel op afspraak 

Wonen en Omgeving

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
wo@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Enkel op afspraak