Gemeenschapswachten

Doel

De gemeenschapswachten hebben tot doel de veiligheid en de leefbaarheid in de gemeente Drogenbos te verhogen. Dit doen ze door de burger te informeren, te sensibiliseren en preventief te werken.

Organisatie

De gemeente Drogenbos heeft 2 gemeenschapswachten in dienst.

Opdrachten

De gemeenschapswachten zijn zichtbaar aanwezig in het straatbeeld en trachten de mensen wegwijs te maken als ze op zoek zijn naar informatie. Daarnaast geven zij informatie van de gemeentediensten door aan de inwoners. Ze zijn een aanspreekpunt voor de burger. Tevens melden ze defecten in het straatbeeld en voeren specifieke ondersteunende opdrachten uit voor diverse diensten zoals bijvoorbeeld:

  • Sensibiliseren en informeren van burgers aangaande veiligheid en criminaliteitspreventie;
  • Informeren van automobilisten over het hinderlijk, gevaarlijk of verkeerd parkeren;
  • Fietsdiefstalpreventie;
  • Signaleren van problemen op het vlak van veiligheid, milieu,… ;
  • Uitoefenen van toezicht op personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid bij evenementen georganiseerd door de overheid;
  • Schooltoezicht: helpen van kinderen, scholieren, gehandicapten en ouderen bij het veilig oversteken;
  • Zorgen voor een vlotte en correcte communicatie tussen de verschillende actoren (burgers, medewerkers van de gemeente, …) zodat vragen beantwoord worden en informatie (door)gegeven kan worden;
  • Vaststellingen in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

Openingsuren en contact

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
wo@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Enkel op afspraak