Management GOMAT

Het Gemeente en OCMW Managementteam (GOMAT) coördineert de werking van de verschillende diensten van de gemeente en het OCMW. Het team staat decretaal onder leiding van de gemeente en OCMW-secretaris. 

Het gemeenschappelijk managementteam GOMAT zorgt voor de nodige coördinatie tussen de gemeentelijke en OCMW-diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het GOMAT bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke en OCMW-diensten en ook de interne communicatie.

Het GOMAT adviseert in het bijzonder over belangrijke celoverschrijdende dossiers op het vlak van personeelsbeleid, financieel beheer en organisatieontwikkeling.

Het managementteam vergadert maandelijks. De leden nemen in de praktijk om de beurt de rol van secretaris op zich.

Volgende medewerkers maken deel uit van het GOMAT:

  1. burgemeester
  2. OCMW-voorzitter
  3. gemeente-en OCMW-secretaris
  4. financieel beheerder
  5. bestuurssecretaris OCMW
  6. bestuurssecretaris gemeente
  7. diensthoofd sociale dienst OCMW
  8. diensthoofd grondgebiedzaken gemeente
  9. deskundige bestuursondersteuning OCMW