Management GOMAT

Het Gemeente en OCMW Managementteam (GOMAT) coördineert de werking van de verschillende diensten van de gemeente en het OCMW. Het team staat decretaal onder leiding van de algemeen directeur.  

Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, alsook de interne communicatie.

Het managementteam vergadert maandelijks.

Volgende medewerkers maken deel uit van het GOMAT:

  1. Burgemeester
  2. OCMW-voorzitter
  3. Algemeen directeur
  4. Financieel directeur
  5. Afdelingshoofd Interne zaken
  6. Afdelingshoofd Welzijn
  7. Afdelingshoofd Wonen en Omgeving