Inname openbaar domein: Tijdelijke wateraansluiting (huren standpijpen)

Voor het uitlenen van een standpijp dient u eerst een dossier op te starten. Daarvoor kunt u ons (Farys) bellen tijdens de kantooruren op het nummer 078 35 35 99.

Een standpijp met diameter 20 kan onmiddellijk aangevraagd worden. Voor een standpijp met diameter 40 wordt er eerst navraag gedaan bij de dienst.

Voor iedere uitlening van standpijpen wordt er een gebruiksovereenkomst afgesloten en dient vooraf een waarborg van 492 euro te worden betaald.

De betaling hiervan moet vooraf per overschrijving gebeuren op het bankrekeningnummer van FARYS, zijnde BE61 0910 1709 0217, met als mededeling het referentienummer dat u meegedeeld werd.

Bij afhaling van de standpijp moet steeds het bewijs van de overschrijving voorgelegd worden. De standpijp kan afgehaald worden in het magazijn op het adres Huinegem 47 te 1730 Asse tijdens de openingsuren van 08.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 15.00 uur.

Aangezien er per dag dat de standpijp is uitgeleend een dagvergoeding (huur) wordt aangerekend, heeft u er alle belang bij om de standpijp niet nodeloos in uw bezit te houden. Alleszins wordt de betaalde waarborg verrekend met het uiteindelijk geregistreerde verbruik en met eventuele schade aan de standpijp.

De huurprijs, de administratieve kost en de aangerekende bedragen bij schade kan u raadplegen op onze website www.farys.be/prijs-tijdelijke-waterlevering. Meer informatie over standpijpen vindt u op onze website www.farys.be/standpijp.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.