Kinderopvanginitiatieven

Digitaal loket

Alle informatie over de crèches en onthaalmoeders in Drogenbos kan u raadplegen via dit loket.

Alle aanvragen voor de opvang van uw kind(eren) gebeurt tevens via het loket waarna de gekozen initiatieven u zullen contacteren om verdere afspraken te maken.

 

Overzicht van de bestaande opvanginitiatieven

Groepsopvang met inkomenstarief  

 Groepsopvang met vrije prijs  

Kinderopvang starten in Drogenbos

Het hebben van voldoende aanbod kinderopvang in onze gemeente is belangrijk: het zorgt ervoor dat jonge ouders arbeid en gezin kunnen combineren, het helpt de activeringsdoelstelling van het OCMW mee realiseren en het draagt bij tot de ontwikkeling van jonge kinderen.

Het lokaal bestuur heeft een belangrijke regierol in het kader van kinderopvang. Vanuit deze regierol wil het bestuur ertoe bijdragen dat er voldoende betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvangmogelijkheden op haar grondgebied bestaan.

Ben je geïnteresseerd om een nieuw kinderopvanginitiatief te starten in Drogenbos? Of een uitbreiding, een verhuis van een bestaand kinderopvanginitiatief?

Dien je aanvraag schriftelijk in via een email naar vrijetijd@drogenbos.be.

Na de ontvangstbevestiging van jouw mail, dien je het aanvraagformulier voor het opportuniteitsadvies in te vullen.

  • Een organisator kinderopvang die een vergunning voor groepsopvang aanvraagt bij het Vlaams Agentschap Opgroeien voor de oprichting van een nieuwe locatie, een verhuis van een groepsopvang of een uitbreiding met minimum 9 plaatsen moet sinds 1 januari 2022 een opportuniteitsadvies van het lokaal bestuur toevoegen.
  • Deze verplichting is vastgelegd in artikel 52/1 tot 52/4 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014 en wordt verder geconcretiseerd in artikel 7 van het BVR houdende het lokaal beleid kinderopvang van 24 mei 2013.
  • Het opportuniteitsadvies heeft tot doel in gesprek te gaan met de organisator over de noden binnen de gemeente Drogenbos. Dit zorgt voor een eerste contact tussen de organisator en de gemeente waardoor meer actieve samenwerking mogelijk wordt, en een dialoog tussen de organisator en de gemeente over het kinderopvangaanbod. Het is dan aan de organisator om de afweging te maken in welke mate het zinvol is om op de vooropgestelde locatie met de opvang van start te gaan.