Missie, visie en waarden

Missie

De gemeente Drogenbos is een vedraagzame, duurzame, veilige en multiculturele transitgemeente. Ze wenst zich te profileren als een gastvrije en leefbare gemeente waar duidelijke inspanningen worden geleverd om een "groene" reflex te creëren. Via maximale inspraak en betrokkenheid van de bevolking wenst de gemeente een open (financieel) beleid te voeren en de dienstverlenging kwalitatief te verhogen.

Het OCMW Drogenbos wenst, via haar polyvalente medewerkers en functionele samenwerking met externe partners, haar maatschappelijke dienstverlening uit te bouwen teneinde eenieder in staat stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Visie

Gemeente Drogenbos

We zorgen voor een goed beheer en bestuur

  • We voeren een gezond en transparant financieel beleid om verscheidene financiële uitdagingen aan te gaan, waarbij de nadruk gelegd wordt op de concrete invoering van moderne managementinstrumenten en het opstarten van nieuwe, ambitieuze én realistische projecten.
  • We verdedigen op een efficiënte, preventieve en duurzame manier de belangen en de eigenheid van de gemeente en haar inwoners