naar top

Laat uw woning er niet leeg of verkommerd bijstaan!

Gepubliceerd op di 09 februari 2021

Gemeenten en steden zijn bevoegd om een leegstand- en verwaarlozingsregister bij te houden waarin alle leegstaande en/of verwaarloosde woningen op het grondgebied geïnventariseerd worden. De gemeente beschikt sinds 1 januari 2020 over een belastingreglement “leegstaande woningen en gebouwen” en een  belastingreglement “verwaarloosde woningen en gronden” .

Wanneer staat een woning leeg?

Een woning staat leeg als deze gedurende meer dan één jaar niet aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie. Er gebeurt steeds een controle ter plaatse vanop het openbare terrein. Er dient dan minstens één indicatie aanwezig te zijn die kenmerkend is aan een leegstaande woning. Als de registerbeheerder, volgens deze indicaties, een vermoeden heeft dat uw woning leegstaat, brengt hij u hiervan op de hoogte.

Aanwijzingen van leegstand:

 • Het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van de woning
 • Het langdurig aanbieden van het gebouw of van de woning als "te huur" of "te koop"
 • Het ontbreken van aansluitingen op nutsvoorzieningen
 • Een volle brievenbus gedurende lange tijd
 • Een verwaarloosde tuin (hoog gras, onverzorgd,)
 • Langdurig neergelaten rolluiken
 • Onmogelijkheid om het gebouw of de woning te betreden, bijvoorbeeld door een geblokkeerde toegang
 • Een dermate laag verbruik van de nutsvoorziening dat een gebruik als woning of een gebruik overeenkomstig de functie van het gebouw kan worden uitgesloten
 • De vermindering van het kadastraal inkomen overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992
 • De vraag om vermindering van onroerende voorheffing naar aanleiding van leegstand of improductiviteit
 • Getuigenissen: verklaringen van omwonende(n), postbode, wijkagent.

Staat uw woning leeg, overweeg de mogelijkheid om met het sociaal verhuurkantoor, Webra, in zee te gaan. Op die manier kan u interessante renovatieovereenkomsten sluiten en ontvangt u gegarandeerde huurinkomsten.

Een woning is verwaarloosd als er minimaal drie indicaties aanwezig zijn.

Wat kan wijzen op verwaarlozing:

 • Dak:
  • Losliggende, verschoven of sterk verweerde elementen (dakpannen)
  • Een doorbuigende of verzakte dakgebinte
  • loszittende dakranden
  • Afwezige, gebroken of lekkende dakgoten
  • Afwezige of zwaar beschadigde regenafvoerbuizen
  • Overhellende, onstabiele en loszittende elementen aan de schoorsteen of pijpsystemen
 • Gevel
  • Grote heterogeniteit van materialen ingevolge onverantwoorde verbouwingen
  • Gevelvlak
   • Loskomende stukken steen
   • Uitgevallen voegwerk
   • Structurele breuken/barsten of verzakkingen
   • Afbladderende schilderwerk
   • Afvallend pleisterwerk
   • Loszittend gevelbekleding
   • Oneigenlijke gevelafwerking (storende affichering of betimmering, dichtgemaakte gevelopeningen, dichtgemetseld of getimmerd)
  • Gevelelementen
   • Balken: corrosie, schimmel- of insektenaantasting, beschadiging
   • Kolommen: corrosie, schimmel- of insektenaantasting, beschadiging
   • Uitkragende balkons
  • Buitenschrijnwerkerij
   • Ramen en deuren: verweerde kader, vleugel of rolluik, afbladerende verf, glasbreuk
  • Bijgebouwen
   • Vervallen koterij aanwezig
  • Omgeving / gronden
   • Vuil of afvalstortingen
   • Aanwezigheid van overdreven veel onkruid
   • Verwildering groen
   • Uitpuilende brievenbussen

Denkt u een verwaarloosde of leegstaande woning te hebben opgemerkt?

Mail naar de dienst Wonen en Omgeving (grondgebiedzaken@drogenbos.be) met de reden waarom je denkt dat de woning verwaarloosd of leegstaand is samen met het adres van de woning. De dienst zal uw melding dan grondig bekijken.

Terug naar nieuwsoverzicht
 • leegstaand

Openingsuren en contact

Omgevingsvergunning

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
OMV@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

Voor inname openbaar domein (borden verboden te parkeren): elke ochtend open van 9.00 uur tot 11.30 uur.

Voor alle andere vragen gelieve een afspraak te nemen (02 333 85 16 - OMV@drogenbos.be) op maandag van 16.30 uur tot 18.15 uur en woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

 

wonen en omgeving

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
grondgebiedzaken@drogenbos.be

Lees meer artikels over