Financiële tussenkomst in mutualiteitsbijdragen

Wanneer u uw bijdrage voor de (verplichte) aansluiting bij een ziekenfonds niet kunt betalen, kunt u onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming aanvragen bij het OCMW.

Iedereen is verplicht een ziekte- en invaliditeitsverzekering te hebben. Het ziekenfonds of de mutualiteit beheert de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Het OCMW kan u helpen bij het aansluiten bij een mutualiteit.

Of u deze financiële tussenkomst geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen aan het OCMW, is afhankelijk van uw situatie.

Voorwaarden

  • U bent inwoner van de gemeente van het OCMW
  • U bent nog niet aangesloten bij een mutualiteit (ziekte- en invaliditeitsverzekering)
  • U kan de mutualiteitsbijdragen niet betalen
  • ...

Hoe aanvragen

  • Neem contact op met het OCMW voor een aansluiting bij een mutualiteit of een eventuele financiële tussenkomst in de mutualiteitskosten.
  • Een maatschappelijk werker zal u ontvangen en, samen met u, uw situatie en uw vraag bekijken.
  • In sommige gevallen (dat is afhankelijk van de voorwaarden die gesteld worden), zal de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek doen.
  • De maatschappelijk werker gaat bekijken welke dienstverlening van het OCMW voor u het meest passend is. Dat kan uiteraard deze dienstverlening zijn maar eventueel ook een andere.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart

Mogelijk vraagt de maatschappelijk werker u om nog andere bewijsstukken voor te leggen (bv. huurcontract, bewijs van inkomsten, uitgaven en schulden, ...)

Openingsuren en contact

OCMW Sociale dienst

adres
Grote Baan 226
1620 Drogenbos
tel.
02 334 72 32
fax
02 334 72 30
e-mail
socialedienst@drogenbos.be

Openingsuren

Enkel op afspraak