Equivalent leefloon

Het equivalent leefloon is financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon (omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld qua verblijfsstatus), maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden.

Voorwaarden

U moet aan 2 voorwaarden voldoen om een equivalent leefloon te ontvangen:

 • een werkelijke verblijfplaats in België hebben en beschikken over een verblijfsvergunning
 • zich in een noodtoestand bevinden. Dit wilt zeggen dat u niet in staat bent om onderdak te vinden, om u te voeden, om u te kleden, om u te wassen of om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg

Het OCMW kan eventueel ook andere voorwaarden koppelen aan de toekenning van het equivalent leefloon met het oog op maatschappelijke integratie.

Hoe aanvragen

U vraagt het equivalent leefloon aan bij het OCMW van uw hoofdverblijfplaats.

Bedrag

Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën.

 • Categorie 1: Samenwonende
  Wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, wordt u beschouwd als samenwonende. Dat moet niet noodzakelijk met uw partner zijn.
 • Categorie 2: Alleenstaande
  Wanneer u alleen woont, wordt u beschouwd als een alleenstaande.
 • Categorie 3: Samenwonende met gezinslast
  Wanneer u minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt, wordt u beschouwd als samenwonende met gezinslast. Als u in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.
Categorie 1: Samenwonende 714.86 euro per maand
Categorie 2: Alleenstaande 1072.30 euro per maand
Categorie 3: Samenwonende met gezinslast 1449.15 euro per maand

Wat meebrengen

 • Identiteitsdocument
 • Huurovereenkomst
 • Laatste inkomstenbewijzen
 • Rekeninguittreksels, enz.

Het equivalent leefloon is financiële steun als u geen recht heeft op een leefloon (omwille van een of meerdere voorwaarden), maar als u zich in eenzelfde situatie bevindt, waarbij u door een tekort aan middelen zich niet maatschappelijk kunt integreren.

In aanmerking komen voor het equivalent leefloon, betekent dat u dezelfde bedragen kunt ontvangen als bij een leefloon, mits er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt.

Voorwaarden

U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om een equivalent leefloon te ontvangen:

 • Een werkelijke verblijfplaats in België hebben en beschikken over een verblijfsvergunning
 • Geen recht hebben op een leefloon of maatschappelijke integratie.
 • Zich in een noodtoestand bevinden. Dit wilt zeggen dat u niet in staat bent om onderdak te vinden, om u te voeden, om u te kleden, om u te wassen of om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg

Het OCMW kan eventueel ook andere voorwaarden koppelen aan de toekenning van het equivalent leefloon.

Hoe aanvragen

 • U neemt contact op met het OCMW en geeft aan dat u een vraag rond het equivalent leefloon hebt.
 • Een maatschappelijk werker zal een gesprek met u hebben om precies te weten wat uw vraag is.
 • De maatschappelijk werker zal een sociaal onderzoek doen om te weten of u in aanmerking komt voor een equivalent leefloon. Het is de bedoeling dat u hier actief aan meewerkt.
 • Op basis van dit onderzoek zal het OCMW beslissen of u effectief een equivalent leefloon toegekend krijgt. Het is ook mogelijk dat er een andere vorm van dienstverlening aangeboden wordt.

Kostprijs

Financieel voordeel

Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën.

 • Categorie 1: Samenwonende
  Wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, wordt u beschouwd als samenwonende. Dat moet niet noodzakelijk met uw partner zijn.
 • Categorie 2: Alleenstaande
  Wanneer u alleen woont, wordt u beschouwd als een alleenstaande.
 • Categorie 3: Samenwonende met gezinslast
  Wanneer u minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt, wordt u beschouwd als samenwonende met gezinslast. Als u in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.

Wat meebrengen

Bij het eerste contact met het OCMW brengt u best volgende zaken mee:

 • Identiteitskaart
 • Indien er inkomsten zijn, bewijzen van de huidige inkomsten van u en eventueel uw gezinsleden (dit geldt niet voor minderjarige kinderen).
 • Een overzicht van uw spaargelden.

Het is mogelijk dat de maatschappelijk werker u nog bijkomende zaken vraagt.

Openingsuren en contact

OCMW Sociale dienst

adres
Grote Baan 226
1620 Drogenbos
tel.
02 334 72 32
fax
02 334 72 30
e-mail
socialedienst@drogenbos.be

Openingsuren

Enkel op afspraak