Aanvraag van een rijbewijs

Een rijbewijs in bankkaartmodel kost € 25,00 en wordt na 5 werkdagen afgeleverd. Het rijbewijs is 10 jaar geldig. Omwisseling van een papieren rijbewijs naar een rijbewijs in bankkaartmodel is niet verplicht.

Volgende stukken moeten voorgelegd worden:

 • de identiteitskaart
 • €25, het verschuldigde bedrag kan contant of via bancontact betaald worden
 • De foto wordt overgenomen van de elektronische identiteitskaart. Je hoeft dus geen pasfoto meer mee te brengen.

 Groep 1

(categorie AM, A1, A2, A, B en BE)

Wanneer de geneesheer, oogarts of het CARA oordeelt dat de machtiging tot sturen moet afhangen van bepaalde voorwaarden of beperkingen, of beperkt moet zijn in de tijd, zullen zij een medisch attest voor groep 1 afleveren. De voorwaarden en/of beperkingen (in tijd) die op het medisch attest voor groep 1 vermeld staan, moeten dan overgenomen worden op een nieuw rijbewijs onder de vorm van codes.

Het is ook mogelijk dat de geneesheer van oordeel is dat de bestuurder totaal ongeschikt is voor het besturen van motorvoertuigen. In dat geval moet je jouw rijbewijs indienen bij het gemeentebestuur dat het je enkel mag terugbezorgen als je een nieuw medisch attest voorlegt.

Het medisch onderzoek van groep 1 heeft enkel effect op de categorieën van groep 1 en heeft geen enkel effect op de categorieën van groep 2, voor wie een medisch attest voor groep 2 is vereist.  De medische normen zijn verschillend voor groep 1 en groep 2. Het is wel mogelijk om een nieuw rijbewijs aan te vragen naar aanleiding van een medisch attest voor groep 1 en tegelijkertijd naar aanleiding van een medisch attest voor groep 2.  In dergelijke gevallen moet je beide attesten voorleggen.

Groep 2

(categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE)

Het medisch attest voor groep 2 laat toe om alle categorieën van groep 2 waarvan de bestuurder houder is en het bezoldigd vervoer te valideren of te hervalideren. Het rijgeschiktheidsattest voor groep 2 is standaard 5 jaar geldig ongeacht de leeftijd. De arbeidsgeneesheer kan beslissen een kortere termijn toe te kennen.

Wanneer het medisch attest voor groep 2 beperkingscodes vermeldt, zijn zij van toepassing op de categorieën van groep 2 waarvan de bestuurder houder is en op het bezoldigd vervoer.

Volgende personen hebben een rijgeschiktheidsattest voor groep 2 nodig:

 1. kandidaten of houders van een rijbewijs voor de categorieën C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE
 2. chauffeurs die houder zijn van een rijbewijs voor de categorieën A1, A2, A, B en BE in geval van:
  • de geregelde diensten, de gespecialiseerde geregelde diensten en de ongeregelde diensten betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en met autocars;
  • de taxidiensten;
  • de diensten voor het verhuren van auto's met chauffeur;
  • de ambulancediensten;
  • het bezoldigd vervoer van leerlingen;
  • de instructeurs van de rijscholen die praktisch onderricht verstrekken.

Openingsuren en contact

Burgerzaken

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 11
e-mail
burgerzaken@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen: 9.00 uur - 12.00 uur en 16.00 uur - 18.45 uur

Enkel op afspraak voor vreemdelingendossiers