Aangifte van een huwelijk

Wil je trouwen dan dient u daar minstens veertien dagen voor de geplande huwelijksdatum aangifte van te doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De aangifte gebeurt in de gemeente waar minstens één van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is.

Je dient volgende documenten mee te nemen:

  • een kopie van de geboorteakten van beide partners. Voor trouwers die in België geboren zijn vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op. 
  • een identiteitsbewijs 
  • als er een huwelijkscontract is, moet u een attest voorleggen van de notaris die het contract heeft opgesteld
  • de getuigen (geen verplichting meer en met een maximum van 4 getuigen)

Toekomstige echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten ook de volgende bewijzen voorleggen:

  • een bewijs van nationaliteit 
  • een bewijs van ongehuwde staat (of eventueel van ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk) 
  • een bewijs van woonst

De ambtenaar van de burgerlijke stand oordeelt of de voorgelegde documenten volstaan. Wanneer de belanghebbende partijen de nodige documenten niet kunnen voorleggen, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand weigeren om de akte van aangifte op te maken.

Gelieve ten minste één maand voor het geplande huwelijk contact op te nemen met de dienst burgerzaken om alle formaliteiten te overlopen.

Openingsuren en contact

Burgerzaken

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 11
e-mail
burgerzaken@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag: 9.00 uur - 12.00 uur
Morgen: 9.00 uur - 12.00 uur

Enkel op afspraak voor vreemdelingendossiers