Erkenning voor / na de geboorte

De erkenning is een wettelijke betekenis van vader- of moederschap. Een kind erkennen is een verklaring in authentieke vorm, waarbij een man of vrouw te kennen geeft dat er een band van vader- of moederschap tussen hem of haar en het aangewezen kind bestaat.

Een erkenning kan gebeuren in elke gemeente. De erkenningsverklaring wordt aanvaard door elke ambtenaar van de burgerlijke stand. De geboorteplaats van het kind en de woonplaats van de ouder(s) spelen dus geen rol.

Wanneer:

  • erkenning kan gebeuren vóór de geboorte maar na 6 maanden zwangerschap
  • erkenning kan gebeuren bij de geboorteaangifte
  • erkenning kan gebeuren op elk ogenblik van het bestaan van het kind
  • erkenning kan ook na overlijden gebeuren, dit indien het kind afstammelingen heeft nagelaten 

Door wie:

  • door een man: ongehuwd, gehuwd, echtgescheiden of weduwenaar.
  • door een vrouw

De aanwezigheid van de moeder van het kind is vereist aangezien zij met de erkenning moet toestemmen.

Voor te leggen documenten bij erkenning na geboorte:

  • de identiteitskaart van de erkenner
  • de geboorteakte van het kind

Voor te leggen documenten bij erkenning vóór de geboorte :

  • de identiteitskaart van de erkenner
  • een geneeskundig attest waaruit 6 maanden zwangerschap blijkt en/of met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum.

Kostprijs:

Gratis

Openingsuren en contact

Burgerzaken

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 11
e-mail
burgerzaken@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Enkel op afspraak voor vreemdelingendossiers