Leegstand

De gemeente houdt een register van leegstaande woningen en gebouwen bij. Het leegstandsreglement werd op de gemeenteraad van 18 december 2014 goedgekeurd. Een jaarlijkse heffing wordt gevestigd op woongelegenheden en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Mogelijke indicaties van leegstand zijn het ontbreken van een inschrijving bij de bevolking of laag verbruik van nutsvoorzieningen. De volledige lijst van de indicaties zijn in het reglement opgenomen.

Het vaststellen van leegstand gebeurt aan de hand van een administratieve akte.

Openingsuren en contact

Omgevingsvergunning

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
wo@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Enkel op afspraak 

Wonen en Omgeving

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
wo@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Enkel op afspraak