Het Moeras

De gemeente Drogenbos is een kleine gemeente met ongeveer een 5.000 inwoners, maar dit betekent zeker niet dat onze gemeente landelijk te noemen is. Door de invloed van de Stad Brussel, de functionele samenstelling van onze gemeente (50% industriegebied, 25% woongebied en 20% open ruimte) en de hoge bevolkingsdichtheid (ca. 2.000 inw./km²) wordt Drogenbos gekenmerkt door een erg verstedelijkte context. Het gemeentebestuur van Drogenbos heeft op basis van deze elementen het initiatief genomen om een ‘groene long’ te creëren in onze gemeente en op deze wijze een aangenamere woonomgeving te verwezenlijken voor de inwoners. Het bestuur toonde hiermee eveneens de wil om zich in te zetten om de biodiversiteit in de gemeente te verbeteren.

Wegens de beperkte mogelijkheid op open ruimte in Drogenbos heeft de gemeente de beslissing genomen om via kleine ingrepen een parelsnoer van groene kamers te creëren en deze aan elkaar te linken. Het natuurinrichtingsproject ‘Het Moeras’ is met zijn oppervlakte van 5 hectare een groot onderdeel binnen deze visie. De unieke ligging van ‘Het Moeras’ aan het FeliXart Museum is zeker een bijkomende troef. De gemeente is inmiddels ook gestart met de restauratie van de Hoeve Felix De Boeck. Het FeliXart Museum is mede-initiatiefnemer van het project ‘Het Moeras’. Het FeliXart Museum wenst nu en in de toekomst zeker te werken rond het thema ‘landbouw in een stedelijke omgeving – Felix De Boeck als kunstenaar/landbouwer’. De gemeente en het FeliXart Museum zijn momenteel ook in overleg om het beheer van hun terreinen op elkaar af te stemmen. Dankzij de inzet van het FeliXart Museum zal het project ‘Het Moeras’ niet enkel een ecologische functie vervullen, maar ook een impact hebben op het vlak van toerisme, cultuur en erfgoed.

Acties op het terrein

Wegens het feit dat het beheer van een dergelijk project gespecialiseerde kennis vereist heeft het gemeentebestuur er voor gekozen om samen te werken met de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL) van Pro Natura om een correct beheer van het natuurinrichtingsproject ‘Het Moeras’ te verzekeren.

Het natuurproject ‘Het Moeras’ werd uitgebreid en versterkt door:

 • een verbinding te maken met Tuin Figeys (boomgaard) en de begraafplaats van Drogenbos. Vanaf deze verbinding wordt ook vlot de Franstalige basisschool en het gemeentehuis met bijhorende tuin bereikt.een verbinding te maken met de zintuigentuin bij het woonzorgcentrum (verbinding door aanleg brug) aan Zennebeemd.
 • Het fiets- en wandelpad in ‘Het Moeras’ maakt de verbinding met de boomgaard in Tuin Figeys,de begraafplaats, de kerk, de gemeenteschool en het gemeentehuis met bijhorende tuin.
 • De eerste fase kwalitatief af te werken (aanvullen houtkant, groene onthaalpunten inrichten, schuilhut met groendak en insectenhotel bouwen, rustpunten inrichten).

In de tweede fase heeft de gemeente Drogenbos gekozen voor de versterking van deze recreatieve natuurzone ‘Het Moeras’ met focus op educatieve natuurelementen, representatieve onthaalpunten, ontsluiting van het gebied, de ingroening van de omgeving en versterking door uitbreiding.

Om het waterleven en de bijhorende biodiversiteit een extra boost te geven werd er ook een derde poel gegraven. Via twee representatieve ingegroende onthaalplaatsen (langs de Grote Baan en de Kuikenstraat) kunnen de bezoekers het terrein verkennen. De onthaalplaatsen werden in grindgazon aangelegd, naar het voorbeeld van het reeds aangelegde fiets- en wandelpad. Langs beide zijden werden de bestaande houtkanten aangevuld en versterkt. Voor kleine diersoorten en als natuurlijke afbakening werden er takkenrillen rondom de onthaalplaatsen aangebracht.

De houten zitbanken in de natuurzone zorgen voor aangename rustmomenten en de positie van de zitbanken bieden telkens een verrassend en verschillend uitzicht. De banken kregen een natuurlijk en robuust uitzicht dat ideaal past bij de natuurlijke omgeving. Met de hulp van de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen werd er een schuilhut met groendak en insectenwand gebouwd. De schuilhut die dienst doet voor de lokale wipschietclub, heeft op deze manier meteen ook een educatieve en biodiversiteitswaarde.

 

 

 • Foto Moeras
 • Foto Moeras
 • Foto Moeras
 • Foto Moeras
 • Foto Moeras
 • Foto Moeras
 • Foto Moeras
 • Foto Moeras
Foto Moeras

Openingsuren en contact

Wonen en Omgeving

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
wo@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag: 9.00 uur - 12.00 uur
Morgen: 14.00 uur - 16.00 uur

Enkel op afspraak