Inzameling asbest

Het gemeentebestuur biedt u een oplossing aan voor de verwijdering van al uw asbesthoudend afval. Er werd een akkoord afgesloten met de intercommunale Intradura voor de inzameling van dit specifieke afval.

Iedere eerste vrijdag van de maand tussen 14 en 16 uur kunt u gratis terecht met uw asbestafval bij de intercommunale Intradura gelegen Dorent 5 te 1620 Drogenbos.
Het afval mag enkel asbesthoudende producten bevatten en moet worden gestort in de daartoe bestemde container.

Gelieve het formulier hieronder in te vullen en mee te nemen.

Openingsuren en contact

wonen en omgeving

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
grondgebiedzaken@drogenbos.be