Begraafplaats

Hier vindt u informatie alsook de openingsuren en alle reglementen die betrekking hebben op de gemeentelijke begraafplaats.

Ingroening begraafplaats 

Zoals sommige inwoners wellicht al hebben opgemerkt, wordt de begraafplaats momenteel onder handen genomen. De grijze begraafplaats van Drogenbos wordt getransformeerd tot een aangenaam park.

De transformatie kadert in het grotere project “Groene Parels voor Drogenbos” en wordt grotendeels gefinancierd door het Agentschap Natuur en Bos. Het Regionaal Landschap Zennevallei en Pajottenland tekende een ontwerp uit, en staat de gemeente bij in de opvolging van de werken. De firma Krinkels werd aangesteld als aannemer om de aanpassing- en ingroeningswerken uit te voeren. 

De begraafplaats wordt toegankelijker en bovenal ingegroend, met respect voor de graven en nabestaanden. Een nieuwe toegang tot de tuin van Figeys zal een doorgang bieden tot rustzones en zitbanken. Ecologische en duurzame ingrepen zullen de toekomst van de begraafplaats verbeteren. De toegankelijkheid wordt bevorderd door grindgazonpaden en een tweesporenpad. Bodembedekkers, gras en vaste planten zorgen dat onkruid op termijn minder kans krijgt. De begraafplaats wordt dus een echte verblijfplek met rustzones, zitbanken en natuurpromenades die uitnodigen om wat langer op de begraafplaats te vertoeven.

In de lente van 2020 zal de transformatie voltooid zijn. De gemeente streeft ernaar om tijdens de werkzaamheden zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken en de begraafplaats zo veel mogelijk toegankelijk te houden.

Verlopen concessies 

Zoals elk jaar wordt er ook dit jaar aan de ingang van het kerkhof en aan de verlopen concessies melding gemaakt.  Indien de concessiehouders niet reageren, zullen de graven verwijderd worden. Voor meer informatie hierover kan u de dienst Burgerzaken contacteren.

17 Kerkhof

Openingsuren en contact

Begraafplaats

adres
's Herenstraat
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 11
e-mail
burgerzaken@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag: 8.00 uur - 16.00 uur
Morgen: 8.00 uur - 16.00 uur

Gelieve het kerkhof 15 minuten voor sluitingstijd te verlaten.