Reglement voor duurzaam bouwadvies voor particulieren

1.Inleiding

Met ingang van 1 januari 2016 tot 31 december 2019 en binnen de perken van het begrotingskrediet zal de gemeente Drogenbos in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en Dialoog vzw onder hiernavolgende voorwaarden gratis duurzaam bouwadvies voor particulieren laten verlenen.

2. Infoloket DUBO Vlaams-Brabant


Indien u een praktische vraag heeft over isolatie, ventilatie, verwarming, vermijden van koudebruggen, zonne-energie, waterbesparing of duurzame materialen, dan kan u steeds terecht bij het infoloket BUBO Vlaams-Brabant. Hier kan u terecht bij zowel digitaal als telefonisch loket voor korte, technische vragen en uw vraag wordt er gratis beantwoord.


2.1 Hoe kunt u contact opnemen?

 • Inwoners van Vlaams-Brabant kunnen al hun vragen mail naar steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be met de vermelding van hun naam en adres.
 • Elke dinsdagvoormiddag van 9 uur tot 12.30 uur staan professionele adviseurs van Dialoog vzw klaar voor u op het telefoonnummer 016 23 26 49.

3. Duurzaam Bouwadvies

Indien u grondig gaat verbouwen of een nieuwbouw plant, kan u duurzaam bouwadvies aanvragen bij Dialoog vzw.


3.1 Wat houdt dit in?

 • Het duurzaam bouwadvies is advies op vlak van oriëntatie, isolatie, ventilatie, energiezuinige verwarmingssystemen, waterbesparing, gebruik van hemelwater en duurzaam materiaalgebruik.
 • Het is persoonlijk advies op maat dat helder en duidelijk is.
 • Het is kwalitatief en onafhankelijk advies dat gebaseerd is op de Vlaamse Maatstaf Duurzaam Bouwen.
 • Dit advies vervangt echter het werk van de architect niet, want het zijn geen diepgaande technische berekeningen of detailuitwerkingen.
 • Het duurzaam bouwadvies neemt maximaal 3 uur in beslag en kan ook in het Frans gegeven worden.

3.2 Praktisch

Er zijn 2 verschillende mogelijkheden om duurzaam bouwadvies aan te vragen: op basis van plannen of door een bezoek aan de woning of werf.

 • Mogelijkheid 1: Op basis van ontwerpplannen voor een nieuwbouw of grondige verbouwing. De adviseur neemt samen met u en eventueel uw architect de plannen door en geeft extra advies en tips. Het advies op basis van plannen gaat door in het gemeentehuis.

 • Mogelijkheid 2: U beschikt niet over bouwplannen op papier.
  Vaak gaat het bij verbouwingen om beperkte ingrepen, die zonder vergunning of architect uitgevoerd worden en waarvoor geen plannen beschikbaar zijn. In dit geval kan de adviseur bij uw thuis langskomen. Uw ideeën worden ter plaatse besproken en u krijgt bijkomende suggesties voor een duurzame verbouwing.

3.3 Kostprijs


De gemeente werkt samen met DuboVlaamsBrabant, waardoor het duurzaam bouwadvies gratis is op voorwaarde dat de woning of werf gelegen is op grondgebied van de gemeente Drogenbos en op voorwaarde dat de aanvrager een particulier is.
Indien er echter een afspraak werd vastgelegd en u deze afspraak niet nakomt, dan zal er een bedrag van €25 voor een advies op basis van plannen of een bedrag van €50 voor een bezoek ter plaatse doorgerekend worden aan de aanvrager. Er zal u daarvoor door de gemeente een factuur gestuurd worden met een betalingstermijn van 30 dagen. De invorderingsprocedure zal gebeuren conform de gemeenteraadsbeslissing van 22 oktober 2009.


3.4 Hoe maakt u een afspraak?

U kan een afspraak vastleggen via:

Openingsuren en contact

Omgevingsvergunning

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
wo@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag: 9.00 uur - 12.00 uur
Morgen: 14.00 uur - 16.00 uur

Enkel op afspraak 

Wonen en Omgeving

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
wo@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag: 9.00 uur - 12.00 uur
Morgen: 14.00 uur - 16.00 uur

Enkel op afspraak