Voorschot op de alimentatievordering

Betaalt de onderhoudsplichtige na een echtscheiding u niet het onderhoudsgeld waar u recht op hebt? Dan kunt u de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) vragen om het maandelijkse onderhoudsgeld en de achterstallen in te vorderen. Deze dienst kan u onder bepaalde voorwaarden ook een voorschot op het onderhoudsgeld voor de kinderen uitbetalen.

Voorwaarden

  • U woont in België.
  • Het onderhoudsgeld is tweemaal niet of onvolledig betaald in een periode van twaalf maanden voor de aanvraag.
  • Het onderhoudsgeld werd vastgesteld in een uitvoerbare gerechtelijke beslissing of in een authentieke akte opgesteld door de notaris.

Op de website van de FOD Financiën kunt u meer lezen over de voorwaarden waaraan u moet voldoen om voorschotten op onderhoudsgeld te krijgen.

Hoe aanvragen

Op de website van de FOD Financiën vindt u hoe u voorschotten of de verlenging van het recht op voorschotten aanvraagt.

Kostprijs

Het bedrag van het voorschot komt overeen met het bedrag dat werd vastgesteld in de gerechtelijke beslissing of in de notariële akte. Er is wel een maximum bedrag bepaald per maand en per kind.

Openingsuren en contact

OCMW Sociale dienst

adres
Grote Baan 226
1620 Drogenbos
tel.
02 334 72 32
fax
02 334 72 30
e-mail
socialedienst@drogenbos.be

Openingsuren

Enkel op afspraak