Raad voor maatschappelijk welzijn

Elk OCMW wordt bestuurd door een raad voor maatschappelijk welzijn. De  raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit 9 raadsleden die om de zes jaar rechtstreeks verkozen worden door de inwoners van Drogenbos.

De raad vergadert maandelijks. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij het over personen gaat.

Volg hier de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn live.

https://youtu.be/Wn9wBtEzG8Y