College van burgemeester en schepenen

Het College van burgemeester en schepenen is samengesteld uit de burgemeester en 4 schepenen.

Alle collegeleden en de burgemeester vergadert elke maandag.

Hieronder vindt u enkele collegebeslissingen