Gemeenteraad

De  gemeenteraad bestaat uit 17 gemeenteraadsleden die om de zes jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen rechtstreeks verkozen worden door de inwoners van Drogenbos.

De gemeenteraad heeft in essentie de taak het beleid van de gemeente te bepalen. Maandelijks vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn in regel openbaar.

Op de site van cumuleo kunnen alle mandaten van gemeenteraadsleden en de leden van het college worden geraadpleegd.