Arbeids- en sociale activering

Is onderdeel van een integrale hulpverlening die het OCMW aanbiedt. Richt zich naar cliënten die leefloon, equivalent leefloon of langdurige financiële steun krijgen van het OCMW.

Tewerkstelling in het kader van artikel 60§7 van de organieke wet betreffende de OCMW's.