Lokaal Overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK Drogenbos) is een adviesorgaan. Het groepeert alle partners die bij de opvang van jonge kinderen betrokken zijn (schooldirecties, sportverenigingen, crèches en onthaalouders). Het overleg heeft onder meer als taak: het opstellen van een beleidsplan voor de buitenschoolse opvang.