Woonwinkel

Drogenbos maakt samen met vijf andere gemeenten deel uit van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Woonwinkel Noord van 3W+. Hierdoor krijgt de gemeente meer armslag om een lokaal woonbeleid te voeren, dat beantwoordt aan de concrete noden inzake wonen en huisvestiging die zich voordoen in onze gemeente. Op deze manier kan de gemeente ook gebruikmaken van gespecialiseerde kennis en vakkundig personeel, waaronder juridische ondersteuning, technisch personeel voor kwaliteitscontroles en coördinatoren.

De woonwinkel van Drogenbos wordt bemand door woonconsulente Julie Walders, personeelslid van de dienst Wonen & Omgeving. Bij de woonwinkel kan je terecht voor

  • informatie over de verschillende soorten premies;
  • dossiers woningkwaliteit, waarbij een technisch controleur een onderzoek doet om te achterhalen of de woning voldoet aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten die zijn opgenomen in de Vlaamse Wooncode;
  • vragen over huren en verhuren binnen de gemeente (private markt & SVK);
  • melden van leegstand en/of verwaarlozing van woningen/gebouwen.

De woonconsulente is bereikbaar op het nummer 02 333 85 16 of op maandag namiddag van 14.00 uur tot 15.30 uur in de Passage, Grote Baan 293.