Vlaamse renovatiepremie (uitdovend)

Hebt u plannen om uw woning te renoveren? Dan kunt u misschien rekenen op de steun van de Vlaamse renovatiepremie.

Opgelet: Op 1 februari 2019 is de nieuwe overkoepelende renovatiepremie van start gegaan. Aanvragen voor de vorige, uitdovende renovatiepremie zijn niet langer mogelijk. Enkel wie al een eerste deel van de premie heeft gekregen, kon nog een tweede aanvraag indienen binnen 2 jaar, ten laatste op 31 januari 2021.

Voorwaarden

U kon een renovatiepremie aanvragen als bewoner of als verhuurder:

 • Bewoner: U bent meerderjarig en u woont in de woning (domicilie) als eigenaar of als houder van een ander zakelijk recht.
  • Opgelet: meerderjarige medebewoners worden ook beschouwd als aanvrager. Zij moeten dan ook aan de inkomens- en eigendomsvoorwaarden voldoen. Zij ondertekenen mee de aanvraag.
  • Uitzondering: inwonende meerderjarige kinderen en ouders van de bewoner(s) zijn geen aanvrager, tenzij ze een zakelijk recht hebben in de premiewoning.
 • Verhuurder (natuurlijk persoon): u moest de woning op de aanvraagdatum verhuren aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

Of u de renovatiepremie krijgt, hangt af van een aantal voorwaarden i.v.m. uw inkomen, uw woning, uw andere eigendommen en uw facturen.

De werken die in aanmerking komen, zijn opgedeeld in 4 categorieën.

Per categorie moest u voor minimum 2.500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen. Voor categorie 4 ‘technische installaties’ is er een bovengrens voor de berekening van de premie. Bij facturen hoger dan onderstaand maximumbedrag houdt men enkel rekening met dat maximumbedrag voor de berekening:

 • Elektrische installatie: maximaal 3.750 euro (excl. btw)
 • Sanitaire installatie: maximaal 3.750 euro (excl. btw)
 • Centrale verwarming: maximaal 7.500 euro (excl. btw)

Aanvraag door de bewoner:

 • Per aanvraag kunt u uit maximum 2 categorieën van werken facturen indienen.
 • Voor elke categorie kunt u ook maar 1 keer een aanvraag doen.
 • U kunt als persoon en per woning slechts 2 keer een renovatiepremie krijgen in 10 jaar (vanaf de datum van de 1ste aanvraag - de aanvraagdatum staat vermeld op de ontvangstmelding).
 • De 2de renovatiepremie kunt u ten vroegste 1 jaar en ten laatste 2 jaar na de 1ste aanvraag indienen.

Aanvraag door de verhuurder:

 • U mag als verhuurder 2 aanvragen doen, maar u mag ook in 1 aanvraag werken uit de 4 categorieën indienen. U kunt dan natuurlijk geen 2de aanvraag meer indienen.
 • Voor elke categorie kunt u maar 1 keer een aanvraag doen.
 • U kunt per huurwoning slechts 1 of 2 keer een renovatiepremie krijgen in 10 jaar (vanaf de datum van de 1ste aanvraag - de aanvraagdatum staat vermeld op de ontvangstmelding).
 • De 2de renovatiepremie kunt u ten vroegste 1 jaar en ten laatste 2 jaar na de 1ste aanvraag indienen.
  Let op: U kunt geen aanvraag meer indienen in de laatste 3 jaar van het lopende huurcontract.

Opgelet: de voorwaarden gelden op het tijdstip van de aanvraag. Het is mogelijk dat u een premie hebt gekregen voor de eerste aanvraag, maar dat u het volgende jaar niet langer aan alle voorwaarden voldoet voor een tweede aanvraag (bv. stijging van het inkomen, nieuwe gezinssituatie). In dat geval kunt u geen aanvraag indienen voor de resterende categorieën.

Hoe aanvragen

U kon een renovatiepremie pas aanvragen:

 • na de uitvoering van de werken en als u over de nodige facturen beschikt
 • en vanaf het ogenblik dat u de woning zelf bewoont (domicilie) of verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

Als u een 2de keer een renovatiepremie aanvraagt, kon dit:

 • ten vroegste 1 jaar na de datum van de 1ste aanvraag
 • en ten laatste 2 jaar na de datum van de 1ste aanvraag.

De oude renovatiepremie kon u nog aanvragen tot en met 31 januari 2019. Een tweede aanvraag kon u nog indienen tot en met 31 januari 2021.

Ten gevolge van de coronavirusmaatregelen konden tweede aanvragen ook meer dan 2 jaar na de aanvraagdatum van de eerste aanvraag worden ingediend, maar uiterlijk tot 31 januari 2021.

Binnen 1 maand na de aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging met uw dossiernummer. Hou die eerste brief goed bij.

Beslissing en uitbetaling

Wonen-Vlaanderen bekijkt uw aanvraag. Indien nodig vraagt de dossierbehandelaar bijkomende bewijsstukken op.

Binnen de 8 maanden na een correcte en volledige aanvraag ontvangt u een tweede brief met de voorlopige beslissing:

 • Ofwel krijgt u een brief met een overzicht van de facturen die in aanmerking komen en een berekening van het premiebedrag.
 • Ofwel wordt uw aanvraag geweigerd. In de brief worden de redenen voor de weigering vermeld.

Gaat u akkoord met de berekening, dan moet u verder niets doen. Controleer wel of het juiste rekeningnummer op de beslissingsbrief staat vermeld. De uitbetaling gebeurt binnen de 12 maanden na uw aanvraag. U krijgt daarvoor nog een derde brief van Wonen-Vlaanderen met de definitieve beslissing.

Bent u het niet eens met de berekening of met de weigering, dan moet u binnen 1 maand na de beslissing beroep aantekenen.

Opgelet: het is mogelijk dat u op een later tijdstip wel aan de voorwaarden voldoet voor de premie, maar sinds 1 februari 2021 kunt u die uitdovende premie niet langer aanvragen. Kijk dan na of u in aanmerking komt voor de overkoepelende renovatiepremie. Als u aan alle voorwaarden (inkomen, woning, facturen, ...) voldoet, dan mag u altijd opnieuw een aanvraag indienen.

Kostprijs

Het bedrag van de renovatiepremie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20% of 30% van de aanvaarde facturen (excl. btw):

 • De premie bedraagt 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) in volgende gevallen. Per categorie is de premie ook beperkt tot 3.333 euro. Als u een premie aanvraagt voor twee categorieën, ontvangt u maximaal 6.666 euro.
  • Wie als bewoner een inkomen heeft dat lager is dan 31.550 euro, te verhogen met 1.650 euro per persoon ten laste, voor aanvragen in 2020 (31.870 euro en 1.660 euro voor aanvragen in 2021). Men kijkt naar het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2 jaar voor de aanvraag.
  • Wie de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minimum 9 jaar.
 • De premie bedraagt 20% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) in alle andere gevallen. Per categorie is de premie beperkt tot 2.500 euro. Als u een premie aanvraagt voor twee categorieën, ontvangt u maximaal 5.000 euro.

Het maximumbedrag van de premie, voor de twee aanvragen samen, is nooit meer dan 10.000 euro.

Voorbeeld:
U kunt genieten van een premie van 30% en ontvangt bv. 6.666 euro voor de eerste premieaanvraag, dan kunt voor uw tweede premieaanvraag nog maximaal 3.334 euro krijgen.

Als u een premie van 20% krijgt, dan kunt u voor de eerste premieaanvraag nooit meer dan 5.000 euro krijgen. Voor een tweede aanvraag kunt u dan nog eens maximaal 5.000 euro krijgen.

Openingsuren en contact

Omgevingsvergunning

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
wo@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen: 9.00 uur - 12.00 uur

Enkel op afspraak 

Wonen en Omgeving

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
wo@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen: 9.00 uur - 12.00 uur

Enkel op afspraak