Vuurwerk

Het gebruik van vuurwerk zonder preventieve maatregelen kan de openbare veiligheid ernstig in het gevaar brengen. Bovendien veroorzaakt het onnodige stress bij huisdieren!

Volgens artikel 36 van het politiereglement, is het verboden om zonder voorafgaande toelating van de gemeente vuurwerk te ontsteken, zelfs wanneer dit vanop privéterrein gebeurt.

De politie zal ook tijdens de eindejaar periode toezien op de naleving van het verbod!

Aanvragen moeten ten laatste 7 werkdagen op voorhand ingediend worden via grondgebiedzaken@drogenbos.be.